Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Giao vin u tu Hoc vin Vn ly Ty An Trn Duc
   2009-08-27 14:50:34    CRIonline
Hoc vin Vn ly Ty An, cha chc ai cung bit tn thy, nhng phn ln u khng xa la thy. Vi gng mt va nu ci rt quen thuc cua thy thng co mt tai khp ni cua trng, hinh nh thy u co nhng vic khng sao lam ht c. Thy la thy Trn Duc.

La giao vin ct can kin tri lam vic tuyn u cng tac giang day trong thi gian dai, thy Duc am nhim cng tac giang day nhiu chuyn nganh nh Th thao cng cng, Th thao chm soc bao v sc khoe, Bong ban, Bong chay, Bi li, v.v. t ra phng phap giang day theo c im khac nhau cua hoc sinh la t tng giang day nht quan cua thy. thc hin thc s giang day ung i tng, thy yu cu t minh cn phai quen thuc va hiu bit c im tinh cach, hinh thc t duy va nng lc tip nhn cua hoc sinh trong thi gian ngn nht. Vi vy, khi ri thy lun chu ng giao lu vi hoc sinh, tn kha nng tim hiu hinh hinh cu th cua cac em.

Trong khoa trinh Khoa hoc c th ngi Khoa th thao co nhiu thi nghim chc nng c th ngi phai thng qua cac thit bi phu tr. Thy khng nhng cho cac em ich thn thc tin trong lp, ma con dung thi gian nghi cua minh m phong thi nghim. Trong cuc sng hang ngay cua thy Duc khng co khai nim ngay l va ngay nghi, min la hoc sinh cn s dung phong thi nghim thi thy se lp tc n ni chi ao.

Nhiu ngi u cho rng, hoc sinh cua Khoa th thao phn ln khng coi trong hoc tp vn hoa ly lun. xoay chuyn hin tng nay, khin cac em co iu kin oc nhiu sach va oc sach tt, thy Duc chu ng am nhim cng tac thanh lp Phong t liu cua khoa. Ct bc t my chuc u sach, thy dung thi gian hai nm a xy dng ln Phong t liu Khoa th thao kha hoan thin lu tr hang nghin u sach, cho hoc sinh cua Khoa th thao co th oc nhiu sach ngoai gi hoc, at mc ich cung phat trin gia c th va kin thc.

Em Han Huc khoa 04 khi hoc nm th ba a ng ky tham gia lp ao tao ly bng ky s dinh dng, nhng Huc mi t chn vao b mn nay a cam thy kho khn trc nhiu kin thc phc tap. Thy Duc sau khi c bit vic nay a chu ng goi in cho Huc hoi han nhng kho khn ma Huc ang gp, mi Huc n phong thi nghim, giang giai phng phap s dung cac thit bi, va cho Huc mn nhiu t liu lin quan tham khao. Em Han Huc noi, sau khi nhn bng tt nghip, ngi u tin em mun cam n la thy Duc.

Thy Duc khng nhng truyn thu kin thc cho hoc sinh, ma con anh hng n cac em hoc sinh bng s trau di va phm cht cua minh, cac em hoc sinh u anh gia rt cao i vi thy Trn Duc.