Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Ly Tho Hng Ngi sang lp Khoa cng ngh hoa cht u tin Trung Quc
   2009-08-06 13:52:59    cri
Ly Tho Hng (1898-1995), nha cng ngh hoa cht, nha giao duc. ng sang lp Khoa cng ngh hoa cht u tin cua Trung Quc, ao tao nhiu nhn tai cng ngh xut sc.

Ly Tho Hng sinh nm 1898 tai Nghi Hng Giang T. Nm 1918 thi ai hoc Kim Lng Nam Kinh, nm 1920 i My lu hoc. Trc tin hoc tai ai hoc Mi-chi-gn, sau o chuyn sang Chuyn nganh hoa cht Khoa hoa hoc ai hoc In-li-ni, nm 1925 bng tin si.

Thang 7-1925 Ly Tho Hng v nc, giang day "Cng nghip hoa cht", "Hoa hu c" tai trng ai hoc ng Nam. Nm 1927, Ly Tho Hng giang day tai ai hoc Chit Giang cng lp, day cac mn "Cng ngh thuc da", "Hoa v c", "Cng nghip hoa cht", "Cng ngh luyn kim", sau o lam chu nhim Phong hoa hoc ng dung. ng cho rng, hoc sinh chi hoc cng ngh hoa cht kho co th thich ng nhu cu phat trin cua xa hi, phai hoc tp quy lut chung trong san xut hoa cht, hoc sinh co th thit k san xut va nghin cu khai thac hoa cht. Vi vy, ng nghi phai i Phong hoa hoc ng dung thanh Khoa cng ngh hoa cht, nghi nay c nha trng ph chun rt nhanh, khoa hoa cht u tin trong trng ai hoc Trung Quc nhanh chong c thanh lp, ng c mi lam Chu nhim khoa u tin.

Khoa cng ngh hoa cht ai hoc Chit Giang mi thanh lp Ly Tho Hng a yu cu rt nghim v cht lng. n nm 1930, cac chng trinh cua Khoa cng ngh hoa cht ai hoc Chit Giang a ngang tm vi cac trng ai hoc tng t cua My. Ly Tho Hng con i cac ni mi nhng giao s gioi n trng giang day; bn canh o con gi lai trng nhng hoc sinh xut sc, khin cho Khoa cng ngh hoa cht hinh thanh mt i ngu giao vin hung hu, co nhng giao vin ni ting nh T Nguyn Phuc, Ng Trinh Khai, Phung Tn c, Hu Duc Phn, v.v.. Nm 1930 Khoa cng ngh hoa cht xy dng ln cac phong thi nghim hoa c c, hu c, hoa hoc phn tich, hoa hoc vt ly, phn tich cng nghip, hoa hoc cng nghip, v.v.

Trong thc tin giang day nhiu nm, Ly Tho Hng a ra mt loat t tng giao duc tiu biu, noi gng thc hin, yu cu nghim ngt i vi giao vin va hoc sinh. i vi hoc sinh, ng yu cu phai co c s vng chc, t khi nhp trng n ra trng phai giao duc tt "ba c ban" ly lun c ban, kin thc c ban, ky nng c ban. ng rt coi trong thi nghim, kt hp giang day, nghin cu khoa hoc vi san xut, khin cho hoc sinh sau khi ra trng u co th am ng cng vic trong cac linh vc.

Sinh vin tt nghip cac khoa ai hoc Chit Giang co mt khp ca nc trong moi linh vc cng nghip hoa cht, cng nghip hat nhn va luyn kim, c gii, in t, thc phm, cng nghip nhe, thm chi hang khng vu vu, v.v. ho u co th thich ng nhu cu cua cng vic va co thanh tich xut sc, nhng iu nay u la hng li t t tng giao duc cua Ly Tho Hng.

Trong cuc i giang day my chuc nm, Ly Tho Hng a ao tao hang nghin sinh vin h chinh quy va hn 40 nghin cu sinh, trong o co rt nhiu ngi a tr thanh chuyn gia, hoc gia, giao s ni ting.