Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  ng Ngao Khanh - ngi m mang b mn hoa hoc lng t Trung Quc
   2009-07-30 15:08:59    CRIonline
ng Ngao Khanh (1915-2008), nha hoa hoc ly lun, nha giao duc, canh chim u an cng tac nghin cu khoa hoc.

Nm 1952, ng Ngao Khanh n Trng Xun chi vin s nghip giao duc ai hoc ng bc, ng va Nha hoa hoc vt ly Thai Lu Sinh, Nha hoa v c Quan Thc Chi, Nha hoa hu c ao Uy Tn hp tac, dn dt 7 giao vin n t cac ni Trung Quc va 11 sinh vin mi tt nghip thanh lp Khoa Hoa ai hoc Nhn dn ng Bc (sau o i tn thanh ai hoc Cat Lm).

Luc o Khoa Hoa chi co my vn phong va lp hoc nho hep, khng co cac thit bi, may o va hoa cht thi nghim. Qua hn 30 nm n lc gian kh, Khoa Hoa ai hoc Cat Lm a ng vao hang ngu tin tin trong nc, va thanh lp Vin Nghin cu ly lun hoa hoc ai hoc Cat Lm nm 1978 trn c s Phong nghin cu kt cu vt cht Khoa hoa hoc, hin nay, vin nghin cu nay a tr thanh trung tm nghin cu ly lun hoa hoc rt ni ting trn th gii.

ng Ngao Khanh la ngi chu cht m mang b mn hoa hoc lng t Trung Quc, ng trc sau nh mt nm bt phng hng mi khoa hoc i trc on u quc t, m ra tai mi, thu c mt loat thanh tu to ln v mt thit k phn t va tng hp vt liu mi.

Cng vic nghin cu khoa hoc trinh cao va nhng thanh qua to ln khng nhng khin cho ng Ngao Khanh tr thanh nha khoa hoc duy nht t trc n nay hai ln c trao giai nht Giai khoa hoc t nhin quc gia, ma con c gii hoa hoc quc t anh gia cao. Trong gii hoa hoc Trung Quc t lu a co cach noi "nam L bc ng" co nghia la v uy tin cao nht b mn hoa hoc, vung min nam la L Gia Tich, min bc la ng Ngao Khanh. T o co th thy s anh hng va uy tin cua ng Ngao Khanh trong gii hoa hoc.

Tai ai hoc Cat Lm, ng Ngao Khanh tng giang day mi my mn nh Hoa v c, Hoa hoc vt ly, Kt cu vt cht, Hoa hoc lng t, Lc hoc thng k, v.v. ng lun coi trong cng tac giang day, va ich thn thc hanh, cho du a vao cao tui vn kin tri giang day. Cac thy tro anh gia vic giang day cua ng la: "Thy Khanh ln lp lun lun i mi, lun lun duy tri c ni dung mi vi trinh quc t." Co ngi noi: "Nghe thy Khanh giang chng khac nao nh thng thc ngh thut." ng Ngao Khanh hi con tre a bi cn nng, bt u t ai hoc a tp luyn tri nh khin ngi ta kinh ngac, vi vy trong khi soan bai chu yu la bng t duy tri nh, chi vit cng n gian la co th giang bai. Khoa Hoa ai hoc Cat Lm, "thy giao ln lp khng c oc theo giao an" la mt quy inh "lut bt thanh vn", quy inh nay bt u t thp nin 50 th ky trc va c bt u t thy ng Ngao Khanh.

Gn y, trang web giao duc Trung Quc a ng mt bai vit nhan "i li cua hu sinh v ai hoc Cat Lm". Tac gia cho rng, la sinh vin ai hoc Cat Lm trong th ky mi, tuy khng co c hi nghe thy ng Ngao Khanh giang day, nhng cn thit tim hiu, hoc tp va k tha tinh thn cua thy.