Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Chuyn gia khoa hoc thuy li thuy in ni ting Hoang Vn Hy
   2009-07-23 18:11:15    CRIonline
Hoang Vn Hy (1909-2001), chuyn gia v kt cu cng trinh thuy li, cng trinh ke a, t va lc hoc t, ca i nghin cu va giang day lc hoc kt cu va lc hoc ke a, t trong xy dng cng trinh thuy li, ao tao ra nhiu nhn tai, la ngi m mang s nghip nghin cu khoa hoc thuy li thuy in cua Trung Quc.

Hoang Vn Hy, sinh nm 1909 tai Thng Hai. Nm 1929 tt nghip Khoa xy dng cng trinh ai hoc Trung ng. Nm 1933, Hoang Vn Hy i lu hoc tai My, chuyn tu lc hoc va cng trinh thuy li, vi thanh tich xut sc, khi bng thac si c min thi hoc tin si. Chi hn mt nm ng a hoan thanh lun an tin si, c thy hng dn va Hi ng chm thi khen ngi. Hi o, "Nht bao i-t-ri" va "Nht bao Michign" u ng bai khen ng la "Sinh vin vi tai nng xut sc nht cua ai hoc Michigan trong nhiu nm qua, thu c thanh tu xut sc trong hai linh vc kt cu va cng trinh thuy li.

Nm 1937, Hoang Vn Hy v nc. Sau o ng ln lt giang day tai cac trng ai hoc Trung ng, ai hoc Nam Kinh, Hoc vin cng ngh Nam Kinh, Hoc vin thuy li Hoa ng, v.v.. Giang day nhiu chng trinh nh lc hoc t, lc hoc vt liu, thit k kt cu, lc hoc nc, kt cu cng trinh thuy li, cng trinh cang bin, xy dng ng st, lc hoc th long, v.v..

Nm 1956, Hoang Vn Hy lam giao s ai hoc Thanh Hoa va Pho giam c Vin nghin cu khoa hoc thuy li B Thuy li.

Bt u t cui thp nin 70, Hoang Vn Hy dc sc cho vic giang day b mn lc hoc t ai hoc Thanh Hoa. ng con ich thn giang day chng trinh lc hoc t cho giao vin tre va nghin cu sinh, c giao vin, nghin cu sinh i nc ngoai hoc tp, chuyn tu, tru bi xy dng phong thi nghim hin ai, xac inh phng hng va hng dn cu th tai nghin cu. ng a ao tao ra mt loat thac si va tin si cht lng cao, thu c nhiu thanh qua nghin cu khoa hoc.

Hoang Vn Hy ca i dc sc cho vic nghin cu lc hoc kt cu va lc hoc ke a, t trong xy dng cng trinh thuy li, lin quan n nhiu linh vc va u thu c thanh qua va sang kin, trong o ni bt nht la lc hoc t va p. Tuyn tp lun vn cua Hoang Vn Hy xut ban nm 1984 a thu tp 16 lun vn chu yu cua ng, nhng lun vn nay u co tinh sang tao c ao hi by gi, cung co gia tri ng dung va tham khao trong vic xy dng kinh t quc dn hin nay.

Hoang Vn Hy con tich cc tham gia cac hoat ng khoa hoc trong va ngoai nc, tng i cac nc Ty u, Nht, My khao sat khoa hoc, nhiu ln tham gia hi nghi khoa hoc quc t, phat biu lun vn, giao lu v khoa hoc, la chuyn gia ni ting trn trng quc t.