Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Ly L--khuyt tt nhng co chi gop phn cho s nghip cng ich
   2009-07-09 14:56:25    cri

Chi Ly L nm nay 45 tui, Hanh Dng, ai ai cung bit tn tui cua chi.

Ly L nm 1 tui bi bai lit, hai chn tan tt chi co th lam ban vi xe ln. Nm ln 6 tui, Ly L cung vi b me ln li "vao nam ra bc" cha tri i chn. Chi ln lt lam hn 40 ca phu thut, m hn 270 ch, cui cung a i c bng chng gy. Nm 14 tui chi bit an ao len, may mc, lam giay vai, v.v. chi con tng lam cng nhn, lam can b oan.

Nm 1991 chi bt u "xung bin" lam bun ban, chi tng ban thuc la, hang dt may, du mo, thanh lp cng ty lam n vn sinh vt canh ... Thang 5 nm 2002, mt vu tai nan giao thng a "a" chi tr v vi xe ln! Nhng chi khng nan long, ngi trn xe ln chi huy cng tac, thanh tich xut sc. Tinh thn ngoan cng cua chi a c cac gii xa hi anh gia cao.

u nm 2003, Ly L c mi n Trai cai tao Nhan Nam thanh ph Hanh Dng giang day cho nhng tu nhn. i mt vi hn 2000 tu nhn, Ly L a k lai cuc i au kh va qua trinh khng ngng phn u lp nghip cua minh, lam rung ng manh me tm hn cua cac tu nhn, khin nhiu ngi ri nc mt ... Chinh ln giang day nay a lam thay i quy ao cuc i cua Ly L.

Vai ngay sau, Ly L nhn c hn 30 bc th n t Trai giam, ho n nn, ho cam ng, ho th se vt ln chinh minh, lam lai cuc i ... Vic nay lam cho Ly L ht sc kinh ngac, khng ng mt bui giang cua minh co hiu qua ln nh vy. Chi cam thy co trach nhim va nghia vu giup ho.

Sau o, Ly L nhiu ln c mi i giang day nghia vu tai 8 Trai giam cp tinh cua cac tinh H Nam, Thim Ty, v.v. thinh gia hn 40 nghin lt ngi, tra li hn 1000 bc th cua tu nhn.

Trong qua trinh giup giao duc, Ly L phat hin, trong nhng ngi pham ti nng, hn 70% la khi vi thanh nin a i ln con ng pham ti! Nguyn nhn trc tip dn n pham ti hn la co 90% s ngi thiu s giao duc ung n cua gia inh!

u nm 2005, Ly L ngi xe ln, t tuc i hoc tai trng ai hoc S pham Bc Kinh, hoc tp cac chng trinh Giao duc gia inh, Tm li hoc tre em, Tm li hoc pham ti, v.v. va thi bng T vn tm li.

Sau khi tr v Hanh Dng, chi a thanh lp "Phong lam vic giao duc gia inh Ly L", xy dng trang web cng ich "Bu tri L Ai", m ng dy nong t vn tm li 24/24 gi, cung cp giao duc tm li, phu ao va ao tao giao duc gia inh cho cac phu huynh, tre em, nhit tinh lam s nghip cng ich xa hi va cng tac giao duc tm li thanh thiu nin. K t nm 2005 n nay, chi a co mt tai hn 100 nha trng, doanh nghip, khu ph va trai giam tin hanh giao duc gia inh va t vn tm li nghia vu, thinh gia ln ti hn 100 nghin lt ngi. Di s giup cua chi, gn 100 tre em bo hoc a tr lai gh nha trng, hang chuc hoc sinh trung hoc a cai nghin in-t-net, gn 10 nghin hoc sinh ly lai long t tin ...