Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nha giao duc vt ly Dip Xi Tn
   2009-07-02 16:25:52    CRIonline
Dip Xi Tn (1898-1977), nha vt ly hoc, nha giao duc, mt trong nhng ngi t nn mong cho vt ly hoc cn ai Trung Quc. Hp tac vi ngi khac trc inh kt qua thng s Planck, thu c s liu thi nghim chinh xac nht thi o; gop phn mang tinh sang tao cho t hoc cao th; thanh lp khoa vt ly trng ai hoc Thanh Hoa, Ban nghin cu t hoc trng ai hoc Bc Kinh. ao tao ra mt loat nha khoa hoc ni ting, gop phn to ln cho nn giao duc ai hoc va s nghip khoa hoc Trung Quc.

Dip Xi Tn sinh nm 1898 tai Thng Hai. Nm 1913 thi vao trng ai hoc Thanh Hoa, nm 1918 sang My lu hoc sau khi tt nghip trng ai hoc Thanh Hoa, nm 1923 thi bng tin si trit hoc trng ai hoc Harvard My. ng thng hiu ting Anh, ting Phap va ting c, trc khi v nc ng a i thm cac trng ai hoc va vin nghin cu vt ly cua cac nc Anh, c, Ha Lan, Bi, v.v. thng qua chuyn thm nay ng a tim hiu kha toan din v tinh hinh giao duc ai hoc va nghin cu khoa hoc cua chu u.

Vic xac inh chinh xac kt qua thng s Planck lun la cng tac nghin cu thi nghim c cac nha vt ly ht sc quan tm. Khi theo hoc tai trng ai hoc Harvard, Dip Xi Tn hp tac vi Palmen, trc inh kt qua thng s Planck, thu c s liu tt nht thi o.

Nm 1921 Dip Xi Tn chuyn hng nghin cu v t hoc, phng hng nghin cu la t hoc cao th. D an nghin cu nay do Dip Xi Tn c lp tin hanh, la cng tac mang tinh sang tao, vi vy c cp hoc vi tin si.

Thang 3 - 1924 Dip Xi Tn v nc, a ln lt giang day tai cac trng: ai hoc ng Nam, ai hoc Thanh Hoa, ai hoc lin hp Ty Nam va ai hoc Bc Kinh.

Thang 3 1924 Dip Xi Tn n khoa vt ly ai hoc ng Nam lam pho giao s, giang day lc hoc, in t hoc va vt ly cn ai. Thang 6 1925, sinh vin h chinh quy khoa u tin Khoa vt ly ai hoc ng Nam tt nghip.

Thang 9 -1925 Dip Xi Tn n ai hoc Thanh Hoa lam pho giao s, va thanh lp khoa vt ly Trng ai hoc Thanh Hoa, t nm 1925 1928, khoa vt ly ai hoc Thanh Hoa chi co mt minh Dip Xi Tn. ng am nhim vic giang day tt ca cac chng trinh ly lun vt ly hoc. Nm 1929 ai hoc Thanh Hoa quyt inh thanh lp Vin nghin cu, trong o S nghin cu vt ly thuc Vin nghin cu do Dip Xi Tn lam trng phong. n nm 1937 khoa vt ly ai hoc Thanh Hoa a tr thanh c s ao tao nhn tai va nghin cu vt ly trinh cao cua Trung Quc.

Dip Xi Tn cho rng mun xy dng mt khoa vt ly vi trinh cao thi cn phai co mt loat giao s vi trinh cao. Vi vy ng ln lt mi cac giao s ni ting nh Ng Hu Hun, Tat Ban ng, Chu Bi Nguyn, Triu Trung Nghiu, v.v. n giang day tai ai hoc Thanh Hoa. Di s dn dt cua Dip Xi Tn, vic giang day va nghin cu khoa hoc cua Khoa vt ly ai hoc Thanh Hoa ng u trong ca nc.

Nm 1952 Dip Xi Tn chuyn sang ai hoc Bc Kinh. Ngoai giang day cac chng trinh c s nh quang hoc, vt ly ph thng ra, con giang day chng trinh vt ly th rn. Nm 1956, sinh vin phng hng t hoc chuyn nganh vt ly th rn tt nghim, o la sinh vin tt nghip h chinh quy sm nht Trung Quc trong linh vc t hoc.

Dip Xi Tn a cng hin ca i cho nn giao suc, s nghip khoa hoc Trung Quc. ky nim ng, Hi nghin cu vt ly Trung Quc a t giai thng Dip Xi Tn, khen thng nhng nha vt ly co ong gop to ln v linh vc nghin cu vt ly hoc th rn.