Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nha giao duc ia cht Chu inh H
   2009-06-25 17:21:08    CRIonline
Chu inh H (1895-1984), nha ia cht hoc, nha giao duc ia cht. ng la mt trong nhng nha ia cht hoc u tin cua Trung Quc, la mt trong nhng ngi m mang s nghip ia cht thi ky u Trung Quc. ng la ngi u tin phat hin Mo st Tinh Hinh va Mo qung pht pho can-xi Cn Dng Vn Nam, la ngi Trung Quc u tin khao sat tai nguyn phn chim qun ao Ty Sa. ng gop phn to ln trong cng tac thuy vn, cng trinh ia cht i vi Nha may thuy in c ln Tn An Giang. ng giang day ia cht trong thi gian dai, ao tao ra nhiu nhn tai.

Chu inh H sinh nm 1895 tai Thng Hai. Nm 1913 hoc tai Vin nghin cu ia cht B Nng Thng, sau khi tt nghip lam vic tai Vin iu tra ia cht B Nng Thng. Nm 1920 sang My lu hoc, nm 1923 v nc.

Khi Chu inh H v nc, thiu kinh phi, trang bi rt kem, giao thng lac hu, vic trin khai cng tac iu tra ia cht da ngoai co nhiu kho khn, nhng Chu inh H khng e s va mt long tin vi nhng kho khn nay, ng cho rng Trung Quc t rng nhiu tai nguyn, di long t tim n tai nguyn khoang san phong phu. ng khng h bit s kho khn, thuc y cng tac ia cht, ng a i khp moi min t nc, ca i tng ti hn 20 tinh, thanh ph va khu t tri, trong o co: Chit Giang, An Huy, Sn ng, Quang Ty, Vn Nam, T Xuyn, ai Loan, Cat Lm, Ni Mng, Bc Kinh, Hai Nam ...

Chu inh H day cng hoc tp, kin thc su rng, lai co kinh nghim cng tac thc t, tng giang day cac chng trinh Via qung hoc, ia tng hoc, Cu tao ia cht, ia cht ph thng, ia cht nng nghip, Thuy vn,cng trinh ia cht, o ac da ngoai, v.v. giao an u la do ng bin soan.

Chu inh H ht sc quan tm vic hoc hanh cua hoc sinh, hoc sinh khng ln lp, ng phai hoi ro tinh hinh, khi hoc sinh bi m ng n ky tuc xa hoi thm, va a sach tham khao n tn tay hoc sinh, khuyn khich hoc sinh c gng hoc tp.

Chu inh H cho rng ly lun lin h vi thc t la rt quan trong i vi nhng ngi lam cng tac ia cht, chi co i su vao da ngoai, tin hanh khao sat thc ia mi co th nng cao nng lc tim hiu va hiu bit i vi cac hin tng ia cht. Vi vy, ng tn dung moi c hi, dn hoc sinh tin hanh iu tra ia cht da ngoai nhm phong phu khin thc thc t cua hoc sinh.