Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nha lc hoc ni ting Lu Tin Chi
   2009-06-18 16:47:17    CRIonline
Lu Tin Chi, nha lc hoc, nha giao duc cng ngh. Lam cng tac giang day lc hoc, nghin cu va t chc giang day trong nhiu nm. ng a tin hanh cng tac nghin cu trong nhiu linh vc nh lc hoc th rn, lc hoc dong chay, lc hoc thng thng, lc hoc chn ng, truyn nhit hoc, toan hoc ng dung va cng ngh c gii, co cng hin to ln.

Lu Tin Chi, sinh nm 1906 tai tinh Sn ng. Nm 1930 tt nghip Khoa toan ai hoc Yn Kinh, bng c nhn. Nm 1934 hoc cng ngh c gii ai hoc Bec-lin c, nm 1939 tt nghip, bng ky s c bit, va lai trng giang day. Trong thi gian nay ng con hoc thm cng ngh in c, lai hoc thm lc hoc tai Hoc vin khoa hoc t nhin Goettingen, tt nghip nm 1945, bng tin si.

Nm 1946, Lu Tin Chi sau khi v nc lam ky s tai Cuc Cng vu Thng Hai, sau o giang day tai ai hoc ng T.

Nm 1950, ng c ai hoc ng T bu lam Trng Phong giao vu, bt c cng vic ln hay nho, ng u ich thn tham gia. Trong khi lam tt cng tac quan ly giang day, ng con ich thn giang day 5 mn: lc hoc ng dung, lc hoc vt liu, chn ng hoc, c in hoc va truyn nhit hoc, dc toan b sc lc cho cng tac ao tao nhn tai cho t nc.

Trong khi giang day tai ai hoc ng T, Lu Tin Chi con kim Chu nhim Phong thit k Nha may c gii Khai Nguyn V Tich. Nm 1951, Giam c Hoc vin cng ngh Sn ng c ngi i mi ng v Sn ng xy dng trng, va cn dn rng : "Trng do ng quan ly, ti chi lam hu cn, cn ngi, tin, thit bi thi noi vi ti; chi co mt yu cu i vi ng la, ao tao ra nhn tai nh ng, khng nhng co ly lun, ma con co thc tin. Lu Tin Chi tng chu trng: xy dng trng cng ngh bn canh trng cn phai co nha may, nhng thanh qua thit k cua trng tc la san phm cua nha may san xut, nha may la c s thc tp va san xut cua trng. V Sn ng co th thc hin nguyn vong cua ng v nha trng kt hp vi nha xng, ao tao nhn tai va co ly lun lai co kinh nghim thc tin. Do vy ng vui long nhn li mi cua giam c Hoc vin cng ngh Sn ng, va n Sn ng ngay trong nm sau.

Lu Tin Chi ln lt lam giao s, trng Phong giao vu, vin pho Hoc vin cng ngh Sn ng. Trong hn 30 nm giang day, ng ngoai cng vic quan ly ra, chu yu tp trung ao tao nhn tai va nghin cu khoa hoc. ng ht sc coi trong vic ao tao nhn tai, ngoai ich thn giang day cho hoc sinh ra, ng con giang day cho cac giao vin nhm nng cao trinh giang day cua ho .