Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tin Vi Trng - Mt trong nhng ngi t nn mong cho b mn lc hoc cn ai Trung Quc
   2009-06-11 15:00:31    cri

Tin Vi Trng, nha lc hoc, nha toan hoc ng dung, nha giao duc va nha hoat ng xa hi ni ting. La mt trong nhng ngi t nn mong cho b mn lc hoc cn ai Trung Quc. ng con co s trng v toan hoc ng dung, vt ly hoc, tin hoc Trung vn. Co thanh tu quan trong trong cac linh vc lc hoc an hi, lc hoc ng dung ...

Tin Vi Trng, sinh nm 1912 tai V Tich Giang T. Nm 1921, ng thi ai hoc Thanh Hoa. Nm 1940 i lu hoc tai trng ai hoc T-rn-t Ca-na-a, nm 1942 bng tin si.

Cng vic nghin cu khoa hoc cua Tin Vi Trng chu yu co : nm 1934 1935, cung ban hoc C Han Chng trc inh tham s in khi quyn khu vc Bc Kinh; nm 1935 1939, di s chi ao cua Ng Hu Hun lam cng tac phn tich quang ph va din xa tia X quang cua cac nguyn t t him, v.v.. Nm 1940 1941, tai Ca-na-a, ng hp tac vi thy hng dn Xinh nghin cu ly thuyt Plate, va m ra phng hng nghin cu mi, c gii khoa hoc quc t coi trong; nm 1941 1942, nghin cu v song Ra-a; nm 1943 1946, lam vic tai Khoa hang khng va Vin nghin cu phan lc Hoc vin khoa hoc cng ngh Ca-li-pho-ni-a, di s lanh ao cua ng Cac-man nghin cu v cac vn ng an tn la, thit k ng lc hoc khng khi tn la, tn la khi tng, quy ao v tinh nhn tao, v.v.. Nm 1943 1957, nghin cu cac vn ly lun nhn, vn xoay chuyn, lich s kin truc, v.v.. Nm 1957 1976, lam vic thit k khung tau ngm, thit k hinh ng hoa cht, c-quy nng lng cao; nm 1977 1990, nghin cu v cac vn x ly thng tin Trung vn, hinh ng, lc hoc ran nt, lc hoc xuyn vo thep, v.v..

Tin Vi Trng la mt nha giao duc sing nng. K t nm 1946 v nc n nay, ng a ln lt giang day tai cac trng ai hoc Thanh Hoa, ai hoc Bc Kinh, ai hoc Yn Kinh, ai hoc Cng nghip Thng Hai, v.v..

ng cho rng nha trng cn phai thich ng vi s bin i cua xa hi, phuc vu cho xa hi, con phai kt hp vi xa hi cung phat trin giao duc. Giao duc co thanh cng hay khng phai xem hoc sinh tt nghip co nhn c s hoan nghnh cua xa hi hay khng, nhng kin thc co thc dung hay khng. Hoc sinh tai trng quan trong nht la t nn tang vng chc va ao tao kha nng t hoc.

ng noi, tri thc hin nay phat trin rt nhanh, vinh vin khng th hoc ht c, hoc tp la cng vic cua ca i. Trong trng ng nhin la hoc tp, sau khi ra cng tac cung phai hoc tp. Hoc sinh va giao vin u phai co thoi quen khng ngng i mi kin thc.