Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tin si Ly Kin Bao va c m chn cat cua ng
   2009-05-07 15:12:38    Xin Hua

Tin si Ly Kin Bao nm nay 49 tui, nguyn la giao s ai hoc Thanh Hoa, ng tng gi chc Hiu trng ai hoc Thanh Hai trong Chng trinh hanh ng chi vin cac trng ai hoc vung min ty, chi trong vai nm a khin ai hoc Thanh Hai co s thay i long tri l t.

Cui nm 2005, Ly Kin Bao kt thuc nhim ky Hiu trng ai hoc Thanh Hai va tr v ai hoc Thanh Hoa. Vi ng co ong gop to ln cho s nghip giao duc cua tinh Thanh Hai, Chinh quyn tinh Thanh Hai quyt inh mi ng lam "c vn khoa hoc cng ngh" cua tinh.

Trc hin thc ngt ngheo din tich bi sa mac hoa cua tinh Thanh Hai ang m rng vi tc hn 2000 ki-l-met vung/nm, Ly Kin Bao a xut y tng nghin cu khoa hoc vi S Khoa hoc-cng ngh tinh Thanh Hai: lam c inh nhng cn cat tri bng hoa cht, tip n cuc b hinh thanh c ao.

D an nghin cu nay a c s ung h to ln cua S Khoa hoc-cng ngh tinh Thanh Hai. Ly Kin Bao ng ra thanh lp nhom nghin cu t pha vi hn 20 can b nghin cu khoa hoc cua ai hoc Thanh Hoa va ban nganh hu quan cua tinh Thanh Hai.

ng Ly Kin Bao cho bit, trn cn cat khng th trng co, nhng di a co th moc ra co, o la mt hin tng c phat hin tinh c khi ng lam cng tac Thanh Hai. Luc o ng a co y nghi mi la: Nu co th bin cat thanh a, thi "sa mac bin c ao" se khng phai la chuyn hoang ng na.

Bc vao Phong thi nghim trong im gm s mi va cng ngh tinh t cp Quc gia ai hoc Thanh Hoa, trc mt phong vin la sa ban, gach cat, a cat ... ng Ha Minh Sinh, nghin cu sinh tin si cua Ly Kin Bao cho bit, cat y u la ly t nhng cn cat tri ven h Thanh Hai. Hin nay, trong phong thi nghim ho a thanh cng bin cat thanh gach bng phng phap hoa hoc. Tip n ho con phai n ven b h Thanh Hai tin hanh thi nghim da ngoai, ch tao cang nhiu "gach" bng phng phap san xut cng nghip.

Ly Kin Bao cho bit, bng phng phap hoa hoc, ho co th lam cho cat bin thanh gach cat co nhiu l, khin cho gach cat co tac dung tr nc va cht mau, thc vt nay mm va sinh trng. Ly Kin Bao con noi vi phong vin rng, hoa cht ma ho s dung la vt liu v c phi kim loai xanh va bao v mi trng, ging nh mui n co th yn tm ma n, khng co tac dung phu i vi mi trng sinh thai, co trin vong tin hanh thi nghim lam mu trn din tich ln.

Mi y, Ly Kin Bao lai c b nhim lam Hiu trng ai hoc Hai Nam. So vi trc y, cng vic cua ng cang bn rn hn, nhng bt c la Thanh Hai, Bc Kinh, hay la Hai Nam, ng cha bao gi bung long c m chn cat va tao c ao cua minh.