Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nha tm ly hoc Phan Thuc
   2009-04-30 15:04:12    CRIonline
Phan Thuc (1897-1988), nha tm ly hoc, nha giao duc. Mt trong nhng ngi t nn mong cho b mn tm ly hoc hin ai Trung Quc.

Phan Thuc sinh nm 1897 tai Nghi Hng Giang T. Nm 1917 thi vao Khoa trit hoc trng ai hoc Bc Kinh. Nm 1920 i My hoc tm ly hoc.

Phan Thuc hoc 6 nm tai My, nm 1926 hoan thanh lun an "Anh hng cua bi canh i vi hoc tp va hi c", bng tin si.

Phan Thuc sau khi v nc nm 1927 c trng ai hoc Trung Sn s 4 thanh lp Khoa tm ly sm nht Trung Quc mi lam giao s, kim chu nhim khoa. T gia thp nin 20 n gi thp nin 50, Phan Thuc giang day 30 nm, ao tao nhiu nhn tai cho Trung Quc, nht la nhn tai chuyn nganh tm ly hoc.

Phan Thuc co kin thc su rng va vng chc. ng tng giang day mi my chng trinh tm ly hoc trong o co tm ly hoc ph thng, tm ly hoc thi nghim, tm ly hoc ly lun, so sanh tm ly hoc, tm ly hoc xa hi, ng dung tm ly hoc, lich s tm ly hoc, v.v... Phan Thuc giang day khng bao gi dp khun giao an co sn, ma t bin soan giao an. Giao an va nhng tac phm do ng bin soan u co cach nhin rt c ao. Hoc sinh cua ng u cam nhn, ni dung giang bai cua ng mi me phong phu va su sc.

Phan Thuc rt coi trong phng phap giang day. ng phan i phng phap giang day nhi nhet, coi trong gi y, phat huy tinh tich cc va tinh chu ng cua hoc sinh. Khi giang day lich s tm ly hoc, ng thng t cu hoi cho hoc sinh, va chi inh sach tham khao va nhng trang phai oc, hoc sinh chun bi y u. Khi ln lp cho hoc sinh noi trc, sau o mi tng kt. Phng phap giang day nay khng nhng lam cho hoc sinh nm vng kin thc, ma con ren luyn nng lc t hoc cua hoc sinh.

Trong thc tin giang day nhiu nm, Phan Thuc khng nhng tich luy c kinh nghim di dao, ma con xut nhiu chu trng giao duc tin b va chinh xac. ng co mt chu trng quan trong la, giao duc cua Trung Quc phai i con ng cua minh, phat trin giao duc phu hp vi tinh hinh cua Trung Quc, phan i sao chep va dp khun nc ngoai.

Phan Thuc co nhiu cng trinh nghin cu. Co mi my ban chuyn khao, phat biu hn 200 lun vn v mt tm ly hoc, giao duc, trit hoc, my hoc, v.v Giao an ai hoc "Tm ly hoc giao duc", "tri tu cua loai ngi" do ng chu bin ln lt c trao giai giao an xut sc trng ai hoc toan quc va giai nht v sach khoa hoc cng ngh toan quc. "Tm ly hoc" la tac phm tiu biu cua ng, co th noi la tng kt thanh qua tim hiu tm ly hoc trong ca cuc i cua ng, b sach nay co hn 600 nghin ch, mt 20 nm mi hoan thanh.

Giao s Hi tm ly hoc Trung Quc Kinh Ky Thanh khi noi n s ong gop cua ng nu ro, "Tm ly hoc cua Trung Quc co quy m va phn thinh nh hm nay, khng th tach ri vi s mit mai cng tac cua ng chi Phan Thuc." Chuyn gia lich s tm ly hoc Trung Quc Cao Giac Phu trong mt bai tng nim vit, "khng con nghi ng gi na, cu Phan la ngi dn ng cua tm ly hoc ng ai Trung Quc", "la bc thy cua gii tm ly hoc Trung Quc".