Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Binh Chi Cy ai thu nganh sinh hoc cn ai Trung Quc
   2009-04-09 15:35:10    CRIonline

Binh Chi (1886-1965), nha ng vt hoc, nha giao duc, ngi t nn mong chu cht cua nganh sinh hoc cn ai Trung Quc.

Binh Chi sinh nm 1886 tai Khai Phong tinh Ha Nam, nm 1904 thi vao Kinh s ai hoc ng, nm 1909 i lu hoc tai Trng ai hoc Cornell My, theo hoc vi nha cn trung hoc ni ting Needham. Nm 1918 hoc vi tin si trit hoc, la hoc gia Trung Quc u tin hoc vi tin si My.

Sau khi v nc nm 1920, Binh Chi tich cc lam cng tac giang day, nghin cu khoa hoc va t chc lanh ao b mn khoa hoc sinh hoc. Nm 1921 ng a thanh lp Khoa sinh hoc u tin cua Trung Quc tai Trng Cao ng s pham Nam Kinh, va bin soan giao an theo tinh hinh thc t cua Trung Quc. Trong khi lam cng tac giang day, nm 1922 tai Nam Kinh, ng sang lp Vin nghin cu sinh hoc Vin khoa hoc Trung Quc, y la C quan nghin cu sinh hoc u tin cua Trung Quc.

T nm 1920 -1937, Binh Chi ln lt lam chu nhim khoa, giao s sinh hoc cua cac trng Cao ng s pham Nam Kinh, ai hoc ng Nam, ai hoc Ha Mn, ai hoc Trung ng, ng thi lam giam c kim nghin cu vin cua Vin nghin cu sinh hoc Vin khoa hoc Trung Quc. Trong thi ky nay, ng thng i lai cac ni Nam Kinh, Bc Kinh, Thng Hai , v.v. mt ngi ganh vac hai i quang ganh la giang day va nghin cu khoa hoc.

Binh Chi rt coi trong vic nghin cu khoa hoc. ng thng noi: "Khoa hoc quyt khng phu long nhng ngi mit mai nghin cu va cn mn." T nm 1922 1937, Vin nghin cu sinh hoc thu c nhiu thanh tich xut sc. Ngoai chu yu trin khai vic nghin cu hinh thai hoc va sinh ly hoc ra, con tin hanh iu tra quy m ln i vi tai nguyn ng thc vt Trung Quc, su tp nhiu tiu ban, tich luy c nhiu t liu quy bau, cng b hang trm bai lun vn nghin cu.

Kin thc cua Binh Chi rt uyn bac, thi ky i hoc, ng hoc cn trung hoc n giai phu c th con ngi. Sau khi lam cng tac nghin cu pham vi nghin cu lai m rng hn. ng co thanh tu quan trong trong cac linh vc hinh thai hoc, sinh ly hoc, phn loai hoc, cn trung hoc, sinh hoc c ai ...

Thanh qua nghin cu tui gia cua Binh Chi la hoan thanh hai ban chuyn khao "Giai phu ca chep" va "M ca chep". "Giai phu ca chep" la cun sach a tin hanh miu ta mt cach h thng va chinh xac i vi hinh thai bn ngoai va kt cu cua cac h thng cung nh ni tang bn trong cua ca chep. Vic quan sat i vi mi cu tao u c xac inh trn c s giai phu nhiu tiu ban va ra soat nhiu ln.

tui gia cua Binh Chi, trong phong nghin cu cua ng phn ln la can b tre, ng thng day bao can b tre i x cng vic phai co "ngu tm": quyt tm, tin tm, hng tm, nai tm, t tm. Cn phai co tinh thn "ba khng s" la khng s kho khn, khng s phin phc, khng s tht bai. ng a gop phn to ln vao vic ao tao ngi k tip cua s nghip khoa hoc.

Binh Chi trong my chuc nm a ao tao nhiu nhn tai cho gii sinh hoc Trung Quc, trong o co hang chuc ngi tr thanh chuyn gia, co hn mt nghin hoc sinh c ng ao tao trc tip va gian tip. Nhiu chuyn gia ni ting trong gii ng vt hoc cua Trung Quc u la hoc sinh cua Binh Chi. Vi vy, Binh Chi c cng nhn la ngi t nn mong chu cht cua nganh sinh hoc cn ai Trung Quc.