Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nha vt ly hoc ni ting Ng Hu Hun
   2009-03-19 17:18:34    CRIonline
Ng Hu Hun, nha vt ly hoc, nha giao duc, mt trong nhng ngi t nn mong cho nganh vt ly hoc cn ai Trung Quc. Gop phn quan trong vao vic xac lp "Hiu ng Compton". Tng giang day trong nhiu trng ai hoc, la nha lanh ao va ngi t chc kit xut cua s nghip khoa hoc Trung Quc, ong vai tro thuc y tich cc cho vic xy dng va phat trin cua s nghip khoa hoc nht la khoa hoc mi Trung Quc.

Ng Hu Hun la hoc tro cua nha vt ly ni ting Trung Quc H Cng Phuc. Di s chi dn cua H Cng Phuc, thang 1 nm 1922 Ng Hu Hun sang My lu hoc tai Trng ai hoc Chicago.

Ng Hu Hun vao Trng ai hoc Chicago nm th hai, theo hoc vi nha vt ly ni ting th gii Compton. Luc o, Compton mi phat hin "Hiu ng Compton" t bng tn ng. Ng Hu Hun a tham gia d an nghin cu nay, tr thanh tr ta c lc va ngi hp tac chu yu cua Compton. Ng Hu Hun lam lun an tin si di s chi ao cua Compton, lun an tc la "Hiu ng Compton". Nm 1925 Ng Hu Hun bao v thanh cng lun an tin si trit hoc Trng ai hoc Chicago.

Trong cun sach "Ly thuyt va thi nghim tia X" cua Compton va Allison cung sang tac, ho a anh gia rt cao i vi cng tac cua Ng Hu Hun, cun sach nay co 19 ch trich dn thanh qua cua Ng Hu Hun.

Nm 1926 sau khi Ng Hu Hun v nc, ng ln lt giang day tai Trng ai hoc Giang Ty, Trng ai hoc Trung ng. Nm 1928, ng n Trng ai hoc Thanh Hoa lam giao s vt ly hoc. Sau o nhiu nm, Ng Hu Hun a hoan toan th hin tai nng cua minh tai Trng ai hoc Thanh Hoa. ng mt mt mit mai giang day vt ly cn ai, mt mt tich cc xng nghi, t chc va tham gia cng tac nghin cu khoa hoc vt ly cn ai, t chc thanh lp phong thi nghim vt ly cn ai u tin trong nc.

Nm 1934, Ng Hu Hun lam chu nhim khoa vt ly Trng ai hoc Thanh Hoa, nm 1937 lai lam Vin trng Vin khoa hoc t nhin Trng ai hoc Thanh Hoa. Trong nhng cng vic nay, ng trc sau nh mt ly cht lng giang day t vi tri hang u. ng yu cu rt nghim i vi hoc sinh, tuyn chon hoc sinh theo nguyn tc tha thiu con hn kem cht lng. Di s chu tri cua ng, khoa vt ly Trng ai hoc Thanh Hoa tr thanh c s ao tao nhn tai vt ly hoc va nghin cu khoa hoc ni ting trong va ngoai nc.

Trong nghin cu khoa hoc va giang day, Ng Hu Hun rt chu trong thi nghim, ng ich thn ch tao may o. ng khuyn khich hoc sinh phai manh dan lam, lam nhiu thi nghim, vic nay co y nghia giao duc su sc i vi hoc sinh.

Ng Hu Hun rt coi trong giang day chng trinh c ban, ich thn giang day vt ly ph thng. Trong khi giang day vt ly cn ai, ng rt chu trong du nhp ni dung mi, gii thiu y nghia cua nhng thi nghim va kt qua vt ly quan trong. Ng Hu Hun lam cng tac giang day hn 50 nm, hoc sinh co mt khp trong va ngoai nc, ao tao my th h nhn tai vt ly hoc cho Trung Quc.

Ngoai cng vic giang day ra, Ng Hu Hun con la vin pho Vin han lm khoa hoc Trung Quc trong thi gian dai. ng ht sc quan tm s phat trin cua khoa hoc cng ngh mi, trong thi ky u Nc cng hoa nhn dn Trung Hoa mi thanh lp, ng a xut Vin han lm phai sm xy dng cac vin nghin cu may tinh, cht ban dn, in t hoc, thin vn hoc ...