Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nha giao duc dn lp inh T Di
   2009-03-12 15:05:38    CRIonline

ng la chuyn gia c hng "Tr cp c bit Quc vu vin", va c Quc hi My trao tng danh hiu "Nha giao duc va hiu trng ai hoc Trung Quc c tn kinh", c 5 triu ngi dn thanh ph Ty An binh bu la "tin sinh quyn ru". ng la inh T Di, Giam c Hoc vin Phin dich Ty An.

Nm 1987, vi mun van hoc sinh thi trt ai hoc, inh T Di 48 tui, a ra mt quyt inh khin moi ngi kinh ngac, ng xin thi vic tai ai hoc cng lp, ich thn sang lp Hoc vin Phin dich Ty An vi my phong hoc i thu va s tin tit kim khng ang k.

inh T Di cho rng: Nhng hoc sinh thi trt ai hoc ging nh nc a un n 70 - 80 C, nu cho thm mt bo cui, ho rt co th se tr thanh nhn tai co chuyn nganh, co ky nng. Min la xa hi cung n lc, tao iu kin thi nht inh co th ao tao nhng hoc sinh thi trt vi nhiu nguyn nhn nhng trong long vn chay bong khat khao kin thc nay tr thanh nhn tai cua xa hi.

Qua suy nghi thi gian dai, inh T Di xut quan im "Cng trinh hy vong s hai". Ni dung ct loi cua quan im nay la: Nu coi vic giup nhng tre em ngheo kho tr lai ngh nha trng la "Cng trinh hy vong", thi vic giup nhng hoc sinh thi trt ai hoc bc vao trng ai hoc tip tuc hoc tp, o chinh la "Cng trinh hy vong s hai". Bi vi ho u la hy vong cua Nha nc va xa hi trong tng lai.

Trong hn 20 nm qua, di s dn u cua inh T Di, Hoc vin Phin dich Ty An khng ly mt xu nao cua Nha nc, tr thanh trng ai hoc dn lp co sc manh tng hp va quy m ln nht Trung Quc ni ting trong va ngoai nc vi hn 40 nghin hoc sinh theo hoc tai trng, hn 60 nghin sinh vin ai hoc va cao ng a ra trng, 130 ha khn vin nha trng va tai san ln ti 1 ty nhn dn t. c B Giao duc Nha nc ph chun la trng dn lp ao tao sinh vin h chinh quy, c trao nhiu danh hiu nh "20 Trng ai hoc dn lp toan quc c nhn dn hai long", "10 trng ai hoc dn lp manh nht toan quc v sinh vin tt ngip co vic lam", "10 trng ai hoc dn lp xut sc nht toan quc" ...

Ty l tim c vic lam cua sinh vin tt nghip Hoc vin Phin dich Ty An lun duy tri mc 98%, trong tinh hinh sinh vin tim vic lam ngay cang kho khn hin nay, thanh tich nay la rt ang k. Trong hai nm gn y, s thi sinh co nguyn vong mt ng ky thi vao Hoc vin Phin dich Ty An u gp my ln chi tiu tuyn sinh cua trng, vi vy, trng buc phai tuyn b, "Chi tuyn nguyn vong mt, xin min nguyn vong hai."

inh T Di cho bit muc tiu cua ng la mun xy dng Hoc vin Phin dich Ty An thanh "Ha-vt phng ng". ng noi, min la chinh sach ung h, khng cn n 50 nm se thc hin c muc tiu nay.