Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tinh T Xuyn Trung Quc thu c hiu qua bc u trong vic xy dng sinh thai
   2008-04-07 15:46:41    cri

 

 

Rng c bao tn tt a cai thin iu kin sng cho ng vt hoang da. La ni phat hin con Gu meo hoang da u tin, Nha An co rt nhiu loai ng vt hoang da. Ngi dn ni y rt quan tm bao v ng vt hoang da. ng Triu Xng Lm, Giam c S Lm nghip thanh ph Nha An cho bit:

"Khi cha cm cht pha rng t nhin, ni sinh sng cua cac loai ng vt bi pha hoai nghim trong, s lng cua rt nhiu loai ng vt giam manh. Th nhng hin nay, Nha An a c cng nhn la khu di san thin nhin th gii-ni sinh sng cua Gu meo hoang da. Chung ti cung a xy dng my khu bao tn thin nhin cho cac loai ng vt hoang da khac. S hai hoa gia con ngi va thin nhin ang dn dn c th hin tai Nha An".

Thng qua thc thi ba d an ln, mi trng sinh thai thanh ph Nha An a c bao v rt tt, bc binh phong rng c ban hinh thanh, nn kinh t lm nghip ang i ln sa l phat trin, s du khach n y du ngoan hang nm tng gp 11 ln so vi trc ngay thc thi 3 d an ln noi trn.

Theo iu tra, tinh T Xuyn con co rt nhiu ni nh Nha An. T khi thc thi d an phong chng xoi mon trn vung thng du sng Trng Giang n nay, din tich t xoi mon Quang An, at Chu Nam Sung, Ba Trung va Toai Ninh T Xuyn u giam trn 30%, ty l che phu rng toan tinh nng ln ti 20%. Nganh dich vu vi du lich sinh thai lam chinh phat trin bng bng, mi trng sng va thu nhp cua ngi dn khng ngng c nng cao, a gop phn quan trong cho vic xy dng bc binh phong xanh trn vung thng du sng Trng Giang.


1 2