Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Cac chuyn gia cho rng chinh sach iu tit mi cua Trung Quc se co li cho duy tri nn kinh t phat trin nhanh va binh n
   2007-12-07 16:32:41    cri

Nghe Online

Hi nghi Trung ng v cng tac kinh t inh hng cho phat trin kinh t trong sang nm cua Trung Quc a b mac ngay 5. Hi nghi xut sang nm Trung Quc se thi hanh chinh sach tai chinh vng chc va chinh sach tin t xit cht, nhm phong nga kinh t chuyn sang qua nong va lam phat ro rt. Cac chuyn gia kinh t va tai chinh-tin t Trung Quc cho rng: inh hng phat trin nay a th hin s i trc on u va d kin trong iu tit vi m cua Trung Quc, co li cho duy tri nn kinh t phat trin nhanh va binh n.

Nn kinh t Trung Quc nm 2007 tip tuc tng trng nhanh, d kin GDP se tng khoang 11,5% cung ky. Tuy nhin, nhng vn nh u t cho tai san c inh tng qua nhanh, cho vay tin dung qua ln, xut siu thng mai cao v.v vn rt ni cm. c bit t u nm n nay ap lc v lam phat tin mt bc gia tng, chi s gia tiu dung a 3 thang lin ln ti 6%.

Trc tinh hinh kinh t co chiu hng qua nong va ap lc v lam phat khng ngng gia tng, Hi nghi Trung ng v cng tac kinh t cua Trung Quc ln nay a xut phai coi vic phong nga tng trng kinh t t hi nhanh chuyn sang qua nong, phong nga s tng gia mang tinh kt cu chuyn thanh lam phat ro rt lam nhim vu quan trong hang u trong iu tit vi m hin nay. V vic nay, ng Vin Cng Minh, Chu nhim Phong Vi m Vin Kinh t cua Vin Khoa hoc xa hi Trung Quc cho bit, "hai phong nga" noi trn a nu bt s thay i mi trong inh hng phat trin kinh t cua Trung Quc, se co li cho duy tri a phat trin binh n, bn vng va nhanh cua nn kinh t Trung Quc. ng noi:

"Bi vi nn kinh t Trung Quc a 5 nm lin tng trng vi nhip cao, nm nay se at trn 11%. S tng trng cao nay a giai quyt c rt nhiu kho khn ma lu nay Trung Quc khng th giai quyt, tuy nhin, khi no tng cao n mt mc nht inh rt co th se dn n lam phat. Ngoai ra, t u nm n nay chi s gia tiu dung Trung Quc cung tng kha nhanh".

Hi nghi Trung ng v cng tac kinh t cua Trung Quc ln nay a quyt inh k t sang nm Trung Quc se thi hanh chinh sach tai chinh vng chc va chinh sach tin t xit cht. Quyt inh nay noi ln chinh sach iu tit vi m cua Trung Quc ln u tin co s thay i quan trong k t khi thi hanh chinh sach tai chinh va tin t vng chc nm 2004 n nay. V vic nay, ng Di Hin Dung, chuyn gia kinh t phn tich rng: chinh sach tin t xit cht mt mt la s tip din cua chinh sach trc y, mt khac cung noi ln cng iu tit se c tng cng hn na. ng noi:

"Trung ng a thy c du hiu cua nn kinh t i ln qua nong trong thi gian qua, thng qua thi hanh chinh sach tin t xit cht se gop phn ha nhit trn mc nht inh i vi kinh t qua nong, u t qua nong cung nh qui m cho vay tin dung qua ln".

ng Di Hin Dung cho bit, mc du Trung Quc nm nay a ap dung cac bin phap kim ch kinh t qua nong nh nng cao ty l vn t co va lai sut, tng cng quan ly va kim soat qui m cho vay tin dung cua ngn hang v.v, song hiu qua iu tit vn cha th hin hoan toan. ng d kin, sang nm Chinh phu Trung Quc vn se tip tuc ly vic iu chinh lai sut cua ngn hang lam bin phap chu yu trong xit cht tin t.

cp Trung Quc sang nm se tip tuc duy tri chinh sach tai chinh vng chc, ng Di Hin Dung cho rng: tai chinh sang nm se h tr vi mc ln cho phat trin cac dich vu cng cng nn tang, vi du nh xy dng h thng am bao v nha , y t v.v trn c s duy tri qui m phat hanh cng trai nh nm ngoai cung nh c ban khng thay i trong vic iu chinh thu.

ng Vin Cng Minh, chuyn gia kinh t cua Vin Khoa hoc xa hi Trung Quc tan thanh vi quan im nay. ng cho rng chinh sach tai chinh sang nm cua Trung Quc se la mt chinh sach chu trong cng bng va hiu qua. ng noi:

"Chng han nh chung ta thng noi v giao duc, y t va s nghip cng ich, cn phai tng thm u t cho nhng mt nay. Hn na, vic tng thm u t nay phai cn c theo thu nhp cua khu vc va cng ng, chu trong u t cho cac khu vc kem phat trin, khu vc nng thn va khu vc co thu nhp thp. Nh vy mi co li cho vic phat huy vai tro h tr nn kinh t phat trin nhip nhang cua nn tai chinh".