Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Th� cu�a ba�n Nguy��n H��u Thuy�n, T�ng Thi� Trang
   2009-10-22 15:43:04    CRIonline
Ca�c ba�n thi�nh gia� th�n m��n, trong ti��t mu�c "Thi�nh gia� ho�c ti��ng Ph�� th�ng Trung Qu��c" h�m nay, Hu�ng Anh tr���c h��t thay m��t Ban ti��ng Vi��t Nam no�i ri�ng va� �a�i pha�t thanh Qu��c T�� Trung Qu��c no�i chung xin g��i l��i ch�n tha�nh ca�m �n ba�n Nguy��n H��u Thuy�n �a� quan t�m chu� y� theo do�i Ch��ng tri�nh cu�a �a�i pha�t thanh Qu��c T�� Trung Qu��c va� L��i chu�c m��ng ch�n tha�nh cu�a ba�n t��i Nh�n d�n Trung Qu��c nh�n di�p N���c C��ng ho�a Nh�n d�n Trung Hoa tha�nh l��p tro�n 60 n�m, ki�nh chu�c gia �i�nh ba�n s��c kho�e d��i da�o, gia �i�nh ha�nh phu�c, ho�c t��p ti��n b��, va�n s�� nh� y�. Chu�ng t�i se� da�n d��ng ti��t mu�c t��t h�n n��a ��� kh�ng phu� lo�ng cu�a ca�c ba�n. Sau ��y m��i ca�c ba�n xem b��c th� cu�a ba�n Nguy��n H��u Thuy�n, xo�m �oo�ng Ki�nh, xa� Bi�nh Long, huy��n Ho�a An, ti�nh Cao B��ng :

Ki�nh g��i : Ti��t mu�c "Ho�c ti��ng ph�� th�ng Trung Qu��c" Ban ti��ng Vi��t Nam �a�i pha�t thanh Qu��c T�� Trung Qu��c.

Th�a qui� �a�i, g��n ��y t�i nghe �a�i pha�t thanh Qu��c T�� Trung Qu��c th�ng ba�o se� t�� ch��c m��t cu��c thi Ha�n ng�� theo nh��ng n��i dung �a� ho�c nh�n ky� ni��m sa�u m��i n�m Nga�y tha�nh l��p N���c C��ng ho�a Nh�n d�n Trung Hoa.

La� m��t thi�nh gia� cu�a �a�i, t�i th���ng xuy�n thu nghe nh��ng bu��i pha�t thanh cu�a �a�i pha�t thanh Qu��c T�� Trung Qu��c. Pha�i no�i r��ng nh��ng n��i dung pha�t thanh cu�a Ban Vi��t ng�� r��t phong phu�, no� kh�ng nh��ng giu�p cho ba�n th�n t�i no�i ri�ng va� t��t ca� nh��ng thi�nh gia� Vi��t Nam no�i chung m��i nga�y ca�ng hi��u th�m v�� con ng���i va� ���t n���c Trung Qu��c.

Chu�ng t�i r��t m��ng khi th��y ���t n���c Trung Qu��c nga�y ca�ng hu�ng ma�nh, nh��t la� tha�nh t��u kinh t��, khoa ho�c ky� thu��t va� qu��c pho�ng, an ninh. Tra�i qua 60 n�m (1949-2009), nh�n d�n hai n���c Vi��t Nam-Trung Qu��c d���i s�� la�nh �a�o cu�a �a�ng C��ng sa�n ch�n chi�nh �a� v���t qua mo�i kho� kh�n, th�� tha�ch, giu�p ��� nhau ��� co� m��t ch�� ��� Xa� h��i chu� nghi�a nh� nga�y nay.

Nh�n di�p ky� ni��m 60 n�m Nga�y tha�nh l��p N���c C��ng ho�a Nh�n d�n Trung Hoa, ca� nh�n t�i cu�ng nh� bao ng���i d�n Vi��t Nam xin g��i ���n Ban ti��ng Vi��t Nam �a�i pha�t thanh Qu��c T�� Trung Qu��c l��i chu�c m��ng n��ng nhi��t, chu�c �a�ng C��ng sa�n, chi�nh phu� va� nh�n d�n Trung Qu��c ti��p tu�c �a�t ����c nhi��u tha�nh t��u vi� �a�i h�n n��a.

M��i ca�c ba�n xem ti��p b��c th� cu�a ba�n T�ng Thi� Trang, th�n Trung Tha�nh, xa� Vinh Quang, thi� xa� Kon-tum, ti�nh Kon-tum :

Th��y c� ki�nh m��n.

�a� l�u r��i em kh�ng th� t�� li�n la�c v��i �a�i pha�t thanh Qu��c T�� Trung Qu��c. Do th��i gian qua em b��n ho�c va� �i la�m th�m n�n kh�ng co� th��i gian ��� theo ho�c ti��ng Ph�� th�ng Trung Qu��c do th��y c� gia�ng. Nay vi��c ho�c cu�a em �a� xong, em la�i ti��p tu�c nghe va� ho�c ti��ng Ph�� th�ng Trung Qu��c, nh�ng th��y c� �a� da�y xong m���i ba�i ���u va� �ang da�y nh��ng ba�i sau, th��y c� co� th�� g��i sa�ch ho�c ti��p theo ����c kh�ng a�. Em r��t mu��n co� no� ��� thu��n ti��n cho vi��c ho�c ti��p theo.

Th��y c� a�, nh��ng ho�c sinh cu�a th��y c� co� ai no�i th�ng vi��t tha�o ti��ng va� ch�� Trung Qu��c ch�a, em r��t mu��n bi��t ��� la�m t��m g��ng cho em c�� g��ng. B��i vi� em ho�c �a� l�u nh�ng ch�a co� k��t qua� gi� ca�, em r��t bu��n c��ng th�m vi��c ho�c cu�a em n��a. Khi �i ho�c em chi� lo ho�c, kh�ng nghi� t��i khi ra tr���ng mi�nh se� �i la�m �� ��u. Nay khi em �a� t��t nghi��p c��m t��m b��ng tr�n tay ma� kh�ng bi��t pha�i xin �� ��u va� kh�ng bi��t la�m gi�, th��t cha�n pha�i kh�ng th��y c�. �u�ng nh� ng���i ta v��n no�i la� kh�ng co� vi��c gi� la� d�� da�ng ca�.

Th��y c� �i, th��y c� co� kho�e kh�ng, c�ng vi��c th��y c� co� thu��n l��i kh�ng ? Hi��n nay em th��y qui� �a�i �ang da�y Ha�n ng�� ha�ng nga�y, sao kh�ng da�y ba�i ha�t n��a th��y c� �i.

Chu�c th��y c� kho�e, tha�nh c�ng trong c�ng ta�c va� co� th�m nhi��u ho�c sinh m��i, cho em g��i l��i ho�i th�m ���n t��t ca� ca�c anh chi� em trong qui� �a�i va� ca�c ba�n thi�nh gia� Vi��t Nam.