Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  ng thai du lich
   2009-10-02 16:13:13    cri

 

Thng tin do Vn phong Ngay nghi thanh ph Qu Lm cng b cho thy, trong dip nghi Quc khanh Trung Quc mung 1 thang 10, cac khu du lich thanh ph Qu Lm a tru bi mon n du lich phong phu a dang.

Theo d tinh, trong dip nghi mung 1 thang 10, "n tngchi Ba Lu", ca mua biu din trn sn khu gia canh nc non hung vi co anh hng ln nht, doanh thu ve cao nht trong nganh biu din Trung Quc se c du khach trong va ngoai nc a thich, trong thi gian cao im mi ti s lng khan gia co th ln ti 10 nghin lt ngi. Vi vy, ban t chc d inh mi ti sp xp ba xut biu din t ngay 2 n ngay 5 thang 10.

Cng vin nui Voi, khu du lich chu yu trong thanh ph Qu Lm se a ra hang loat hoat ng chu "m Quc khanh va Trung Thu, hu tinh nui Voi va sng Ly Giang", trong dip Tt se t chc m la trai, biu din ca nhac dn tc thiu s di nui voi Voi bn b sng Ly Giang.

Trong dip nghi Quc khanh Trung Quc mung 1 thang 10, thanh ph Tha c tinh Ha Bc co Lang nghi he Tha c, di san vn hoa th gii cung nh cac chua chin xung quanh hang nm u thu hut nhiu du khach n tham quan, nhng mi trng thanh ph chen chuc a anh hng n trt t du lich. lam diu tinh trang nay, thanh ph Tha c a trin khai hoat ng "danh khu du lich trung tm cho du khach", ap dung mt loat bin phap hng dn c dn "nhng ch cho du khach bn phng".

Cu Chu Vn Quc, c dn cng ng thung lung Phan Gia thanh ph Tha c tinh Ha Bc co thoi quen tp th duc vao bui sang, gn y, cu a khng cn phai i xe ap 20 phut tp Thai Cc quyn Lang Nghi he , di san vn hoa th gii. Cu noi, hin nay, Cng vin ng Sn, gn nha cu a m ca min phi i vi c dn thanh ph, cu a i ni tp th duc bui sang tai cng vin nay. c bit, thanh ph Tha c a hoan thanh xy dng 11 cng vin nui nh ng Sn, La Han Sn, Cu Hoa Sn v,v, m ca min phi cho c dn thanh ph.

1 2