Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  ng thai du lich
   2009-09-18 15:04:02    cri

Mi y, S Du lich tinh Quang ng cho bit, Lin hoan Du lich quc t Quang ng 2009 se din ra t ngay 13 n ngay 19 thang 11 tai Quang ng, 21 thanh ph trn huyn cua tinh Quang ng se trin khai 170 hoat ng vn hoa du lich, trinh bay c sc phong thai cua tinh Quang ng.

ng Dng Vinh Sm, Giam c S Du lich tinh Quang ng cho bit, k t nm 2005 n nay, Quang ng a t chc thanh cng 4 Lin hoan vn hoa du lich quc t Quang ng. Nm 2008 a thu hut hn 300 doanh nghip Hng Cng, Ma Cao va gn 100 nghin khach mi tham gia, khan gia hai ngoai vt qua 100 triu lt ngi. Lin hoan du lich nm nay ln u che phu toan din 21 thanh ph trong tinh Quang ng, tng cng ng ky hn 170 hoat ng, c sc ia phng rt ni bt.

Lin hoan ln nay se a ra Hi ch Du lich quc t vi nhiu chu nh du lich ASEAN, ai Loan, chng trinh du lich quc dn v,v, cung nh Hi nghi cp cao mon thc n Quang ng ln u tin nhm tuyn dng tinh tuy vn hoa m thc Linh Nam.

Sau "n Tt Tam A" i vao long ngi va tr thanh thng hiu, nm nay, dip nghi he lai tr thanh "cc th hai" trong thi trng du lich Tam A. Cn st du lich nghi he trong gn hai thang a khin gii du lich Tam A thu c thanh tich ni bt, "dip nghi he du lich Tam A" tr thanh mt "thng hiu ni ting" mi cua du lich Tam A.

Ty l phong binh qun cua cac khach san cp cao ln ti hn 90%, ty l tng trng s lng du khach cac khu du lich ni ting tng hn 50% so vi cung ky... cac con s khin moi ngi kinh ngac khng phai xut hin vao mua du lich mua ng ng khach, ma la tin hiu manh me cua thi trng du lich nghi he Tam A. Theo thng k cua trang web Ctrip, dip nghi he nm nay, Hng Cng, Tam A, Qu Lm ln lt ng u trong cac im n du lich ni ting.

Bt u t thang 6, du khach du lich trong dip nghi he va tun trng mt n t Bc Kinh, Thng Hai, Hang Chu, Nam Kinh cung nh vung chu th sng Chu Giang a rt coi trong thi trng du lich Tam A trong dip nghi he, bt u thu tp thng tin nh gia du lich v,v, ti tp ng ky phong trc mt thang.

Cung vi quan h vi Trung Quc ngay cang cht che, A-bu-da-bi Cac Tiu vng quc A-rp ngay cang dc sc khai thac thi trng du lich Trung Quc, va se a Trung Quc vao vi tri quan trong trong chng trinh quang ba hai ngoai vao 5 nm ti, n cui nm 2012, A-bu-da-bi d inh thc hin muc tiu thu hut 2,3 triu lt khach vao khach san, trong o, thi trng Trung Quc se ong vai tro quan trong.

Bt u t ngay 15 thang 9 nm nay, Cac Tiu vng quc A-rp a chinh thc tr thanh im n du lich xut canh cua cng dn Trung Quc, vic nay anh du A-bu-da-bi, manh t huyn bi va phong phu nay se m ca hn na i vi du khach Trung Quc.

A-bu-da-bi co phong canh thin nhin phong phu va b dy nhn vn vi lich s lu i. Cung vi thi trng du lich Trung ng ngay cang si ng, nhng nm qua, la im n du lich mi, A-bu-da-bi a thu hut ngay cang nhiu du khach quc t quan tm.