Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  ng thai du lich
   2009-09-11 13:37:10    cri

Vinh Ha Long ti ep, Thac c Thin hoanh trang xuyn quc gia Trung--Vit...i vi du khach Trung Quc ma noi, dip nghi Quc Khanh nm nay i du lich Vit Nam se cang tin li. Thng qua cng ty du lich, du khach ai luc va ai Loan Trung Quc u co th xin giy thng hanh xut nhp canh thanh ph Bng Tng i du lich Vit Nam.

Thang 2 nm nay, B Cng an, Tng Cuc Du lich Nha nc Trung Quc a ph chun Bng Tng la thanh ph thi im lam giy thng hanh tai ia phng i du lich Vit Nam, ngay 13 thang 3, dich vu nay a chinh thc khi ng. Cng dn Trung Quc(khng bao gm c dn Hng Cng) s dung chng minh th co th thng qua cng ty du lich Bng Tng lam thu tuc i du lich Vit Nam, ca nhn khng c lam thu tuc trc tip.

Giam c S Du lich thanh ph Bng Tng Trng Tun cho bit, so vi i du lich Vit Nam bng h chiu, lam thu tuc giy thng hanh se cang tin li, co th tit kim cang nhiu thi gian. Cac ban nganh du lich a a ra nhiu tuyn ng du lich nh Bng Tng--Ha Ni, Bng Tng--Ha Long, Bng Tng--Lang Sn, Bng Tng--Sai Gon v,v.

Theo thng k cua S Du lich Bng Tng, t khi m dich vu lam thu tuc du lich bin gii Trung--Vit tai ia phng n nay, tng cng co hn 5000 du khach theo tua i du lich Ha Ni, Ha Long v, v cua Vit Nam.

Ti 28, Lin hoan du lich quc t Thm Dng ln th 5 a khai mac tai Trung tm Th thao -lim-pich Thm Dng, lin hoan du lich keo dai 40 ngay do 8 thanh ph min Trung tinh Liu Ninh phi hp t chc thuc y phi hp du lich gia 8 thanh ph, xy dng trung tm tp kt du lich khu vc.

Ngi phu trach S Du lich thanh ph Thm Dng cho bit, Lin hoan Du lich quc t ln nay vi chu "Thm Dng sinh thai, phong tuc tp quan Quan ng" se t ngay 28 thang 8 keo dai n ngay 8 thang 10, hn na, lin hoan du lich ln u tin do thanh ph Thm Dng va 7 thanh ph chung quanh phi hp t chc a ra khai nim du lich "ai Thm Dng", xy dng trung tm tp kt du lich khu vc.

Theo s liu thng k cua Cuc Thng k Ao, thang 5 n thang 7 nm nay, du khach qua m Ao la 29,3 triu lt ngi, giam 5,2% so vi cung ky nm ngoai, s du khach cung giam 3,3%, con 8,32 triu lt ngi.

Nguyn nhn chu yu dn n nganh du lich Ao trt dc la s du khach nc ngoai giam ro rt. Thng k cho thy, phn ln thi trng du lich nc ngoai u xut hin trt dc vi mc khac nhau. ng -r tng gia so vi cac ng tin chu yu a giam bt sc hp dn cua Ao i vi du khach My va Anh. Thang 5 n thang 7 nm nay, s du khach My va Anh n du lich Ao ln lt giam 7,8% va 22,6%.