Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  10 quy tc ln co anh hng ti thi u bong a-I
   2009-10-20 15:52:33    CRIonline

No.1 Lut Bosman

y la lut c coi la ni ting nht trong lich s. Nm 1990, hp ng cua cu thu ngi Bi Bosman vi Cu lac b Liege ht thi han, nhng cu lac b nay t chi cho anh gia nhp Cu lac b Dunkirk Phap. Qua n lc khng mt moi, Bosman rt cuc a thng m Cu lac b Liege tai toa an, bao v li ich hp phap cua minh. T o, cu thu bong a nha ngh co th t do gia nhp cac cu lac b sau khi ht hp ng.

No.2 Lut West

Trong tinh hinh a cho i bong 3 nm va cha tip tuc ky hp ng mi, cac cu thu di 28 tui u co th mua t hp ng cha thc thi, va gia nhp cu lac b khac. y cung tng thm nhn t khng n inh cho lang bong a th gii, ngay ca nhng cu thu ngi sao hang u th gii nh Cristiano Ronaldo, Messi v.v cung co kha nng la chon ri i bong khi minh khng vui long.

No.3 It nht ng ky 8 cu thu trong nc

Lin oan Giai Ngoai hang Anh a tng cng quan ly trong khu cac i bong ng ky cu thu. Trong 25 cu thu ng ky cua cac cu lac b Giai Ngoai hang Anh, cn phai co 8 "cu thu trong nc". Khng th nghi ng, iu nay ht sc co li cho s trng thanh cua cac cu thu trong nc Anh, cac c ng vin bong a cung co th nhin thy cang nhiu ging mt cu thu nc Anh trong cac cu lac b hung manh.

No.4 7 cu thu thay th

y la quy tc mi bt u c thc hin trong Giai Ngoai hang Anh mua giai nm trc, lai c ph bin ti cac giai hang nc Anh. Theo quy inh nay, khi sp xp i hinh thi u, i bong cac giai hang co th co 7 cu thu thay th. i vi cac Cu lac b Giai Ngoai hang Anh giau co ma noi, y la mt chinh sach tt lanh. Nhng i vi cac cu lac b va va nho ma noi, quy inh nay tng thm ganh nng kinh t cho ho, vi nhiu cu thu thay th hoan toan khng co c hi ra sn, cu lac b con phai chi cac khoan chi phi nh giao thng, n va ng phuc v.v.

No.5 Chinh sach ca s chuyn nhng cu thu

Nm 2002, Lin oan bong a quc t y manh ph bin Chinh sach hai ca chuyn nhng cu thu. T o, cac lac b u khng th tuy y thay i cu thu trong gia mua giai, con tin hanh iu chinh ln i vi quy tc thu mn cu thu. am bao i bong co cu thu thay th co thc lc tai cac vi tri, phong cu thu chu cht xut hin tinh hinh bi chn thng, cac cu lac b ln bt u mua nhiu cu thu d bi, cuc tranh ua cu thu ti tp xut hin. Trong ngay ong ca chuyn nhng cu thu, co th xut hin giao dich quan trong, cuc tranh ua keo dai cung co th nhanh chong kt thuc.