Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  inh Tun Huy: Ngi sao hy vong cua Bi-a Xnc-c Phng ng
   2009-10-16 14:10:35    cri

Bao chi Anh miu ta v tay c inh Tun Huy-"ngi sao hy vong cua Phng ng" nh sau: trm lng, it noi, khng chiu thua, b ngoai mm deo nhng trong long rt cng rn, la vn ng vin rt thich hp mn Bi-a Xnc-c. inh Tun Huy 8 tui ri tp Xnc-c, 13 tui gianh ngi th 3 Giai hu nghi chu A, t o c moi ngi goi la "thn ng". inh Tun Huy a 100 ln gianh im ti a sau 5 mua giai tham gia giai nha ngh, tuy nhin, tm ly thiu vng vang va ky thut khng n inh cua Huy cung lam cho moi ngi lo ngai.

inh Tun Huy tip xuc mn Bi-a khi cha y 9 tui, ngi cha a a Huy tham gia i Bi-a quc gia va khuyn v ban nha danh tin cho Huy tip tuc chi Bi-a. inh Tun Huy hang ngay tp 8 ting ng h, nm 2003, Huy tr thanh tay c s mt cua Trung Quc. Thang 5-2002, inh Tun Huy 15 tui, a gianh chc v ich Giai v ich chu A u tin v cho Trung Quc, va la nha v ich chu A tre tui nht, bt u co mt trong cac giai quc t. Ngay 31-8 cung nm, Huy lai gianh chc v ich Giai Xnc-c Tre th gii, tr thanh nha v ich Xnc-c th gii u tin cua Trung Quc. Tai A vn hi din ra thang 10, inh Tun Huy gianh chc v ich n nam sau khi thng c thu Thai Lan vi ty s 3-1, vit lai trang s vn ng vin Trung Quc khng gianh c Huy chng vang Xnc-c tai A vn hi, ng thi cung vi ng i gianh ngi th nhi giai ng i A vn hi. Ngay 15-12-2002, Lin oan Bi-a Xnc-c Trung Quc a trao "ong gop c bit cho mn Bi-a Xn-c Trung Quc" cho inh Tun Huy.

Thang 8-2003, inh Tun Huy tng hai ln thng tay c s mt th gii luc o Mac Uy-li-am tai Giai i thang u-A chng Hng Cng va Thai Lan. Thang 9-2003, inh Tun Huy chinh thc tr thanh tay c nha ngh. Thang 2-2004, Huy a thng thng tay c xp th 16 th gii P-ry vi ty s 6-3, lot vao vong 1/16 Giai Oen-bly, lam cho ngi dn Anh chi sau mt m a quen bit va yu mn tay c tre n t Phng ng nay. ang tic inh Tun Huy a thua Xt-phen Li, khng lot c vao vong 1/8. Tuy vy, inh Tun Huy vn c moi ngi gi gm la nha v ich th gii trong tng lai.

Nm 2005, inh Tun Huy lot vao vong 1/8 Giai Oen-bly y ting tm, thang 4 cung nm lai ln lt thng cac danh thu nh Ep-n, Pho Gia Tun, -h-ty...tai Giai Bi-a Xnc-c Trung Quc m rng thuc Lin oan Bi-a Xnc-c quc t, gianh chc v ich giai xp hang u tin. Thang 12 cung nm, tai Giai v ich Anh, inh Tun Huy lai mt ln na chin thng nhiu tay c ni ting trong tp 16 th gii, lot vao chung kt va gp tay c huyn diu trong lang Xnc-c th gii a-vit, cui cung gianh chc v ich vi ty s 10-6. inh Tun Huy tr thanh c thu u tin ngoai nc Anh gianh chc v ich giai nay. Ngi th cung t xp th 60 th gii vn ln xp th 31, khi kt thuc mua giai inh Tun Huy xp th 27 th gii.