Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Gi��c-ki R�-bin-x�n: Nguy�n nh�n ca� ���i ���u m��c a�o s�� 42-III
   2009-10-09 17:14:19    cri
N�m 1947, ng���i ����c trao danh hi��u "c��u thu� xu��t s��c" ���u ti�n trong n�m cu�a Gia�i Li�n �oa�n la� ng���i da �en ���u ti�n-Gi��c-ki R�-bin-x�n cu�a ���i ���t-gi�. N�m 1987 la� ky� ni��m 40 n�m nga�y R�-bin-x� tham gia Gia�i Li�n �oa�n, ��� tuy�n d��ng �o�ng go�p xu��t s��c cu�a R�-bin-x�n, Li�n �oa�n bo�ng cha�y My� �a� l��p gia�i th���ng "c��u thu� xu��t s��c trong n�m" mang t�n "Gi�i Gi��c-ki R�-bin-x�n".

N�m 1997 la� ky� ni��m 50 n�m R�-bin-x�n tham gia Gia�i Li�n �oa�n, b��i v��y t��t ca� c��u thu� cu�a ca�c ���i bo�ng ���u g��n s�� 50 v��i do�ng ch�� Gi��c-ki R�-bin-x�n tr�n tay a�o, t���ng tr�ng cho 50 n�m pha� v�� s�� ng�n ca�ch gi��a ng���i da tr��ng va� ng���i da �en, ba�y to� s�� ki�nh tro�ng ���i v��i R�-bin-x�n. T��ng th��ng My� lu�c �o�, �ng Clin-t�n �a� �i�ch th�n t��i s�n tuy�n d��ng R�-bin-x�n, ca ng��i nh��ng �o�ng go�p cu�a �ng cho n��n th�� thao va� phong tra�o d�n quy��n cu�a My�.

Cu�ng n�m, t��t ca� ca�c ���i bo�ng ���u kh�ng co� a�o s�� 42, nh��m nh��c nh�� mo�i ng���i tr�n tro�ng th��i �a�i t�� do, bi�nh ���ng na�y. Sau na�y s�� a�o 42 cu�ng se� kh�ng co� m��t trong Gia�i Li�n �oa�n, t��t ca� ca�c c��u thu� kh�ng ����c �eo s�� a�o na�y, ��y la� ha�nh ���ng ch�a t��ng co� trong n��n th�� thao nha� ngh��, s�� a�o 42 ti��u bi��u cho R�-bin-x�n �a� m�� ra ti��n l�� ve vang na�y.

Nga�y 15-7-2007, ��� ky� ni��m 60 n�m nga�y R�-bin-x�n tham gia Gia�i Li�n �oa�n, Li�n �oa�n bo�ng cha�y My� �a� cho phe�p m��i ���i bo�ng co� m��y c��u thu� ho��c hu��n luy��n vi�n khoa�c a�o s�� 42 �u�ng trong nga�y R�-bin-x�n tham gia Gia�i Li�n �oa�n, ��� ky� ni��m va� bi��u d��ng du�ng khi� va� c�ng lao cu�a R�-bin-x�n, trong �o� ���i ���-gi� ca� ���i ���u khoa�c a�o s�� 42, ��� t���ng nh�� ���ng ���i-ng�i sao vi� �a�i cu�a m�n bo�ng cha�y My�.

�� My�, R�-bin-x�n kh�ng chi� ����c ����c mo�i ng���i coi la� m��t c��u thu� bo�ng cha�y xu��t s��c, ma� co�n ����c coi la� m��t ���u si� vi� d�n quy��n cu�a ng���i da �en, b��i v��y ca�c hoa�t ���ng ky� ni��m R�-bin-x�n kh�ng chi� gi��i ha�n �� gi��i bo�ng cha�y, ma� co�n la� m��t phong tra�o ma� ca�c n�i, ca�c t��ng l��p �� My� ���u tham gia.

Trong gi��i �m nha�c cu�ng co� m��t b�ng, �i�a t���ng nh�� R�-bin-x�n. Trong gi��i �i��n a�nh co�n co� m��t b�� phim no�i v�� R�-bin-x�n. R�-bin-x�n �a� s��m vai cu�a mi�nh trong b�� phim, khi c�ng chi��u n�m 1950, ��y cu�ng la� b�� phim ���u ti�n gi��i thi��u v�� ng���i da �en tr�� tha�nh ng���i hu�ng cu�a My�.