Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Gic-ki R-bin-xn: Nguyn nhn ca i u mc ao s 42-III
   2009-10-09 17:14:19    cri
Nm 1947, ngi c trao danh hiu "cu thu xut sc" u tin trong nm cua Giai Lin oan la ngi da en u tin-Gic-ki R-bin-xn cua i t-gi. Nm 1987 la ky nim 40 nm ngay R-bin-x tham gia Giai Lin oan, tuyn dng ong gop xut sc cua R-bin-xn, Lin oan bong chay My a lp giai thng "cu thu xut sc trong nm" mang tn "Gii Gic-ki R-bin-xn".

Nm 1997 la ky nim 50 nm R-bin-xn tham gia Giai Lin oan, bi vy tt ca cu thu cua cac i bong u gn s 50 vi dong ch Gic-ki R-bin-xn trn tay ao, tng trng cho 50 nm pha v s ngn cach gia ngi da trng va ngi da en, bay to s kinh trong i vi R-bin-xn. Tng thng My luc o, ng Clin-tn a ich thn ti sn tuyn dng R-bin-xn, ca ngi nhng ong gop cua ng cho nn th thao va phong trao dn quyn cua My.

Cung nm, tt ca cac i bong u khng co ao s 42, nhm nhc nh moi ngi trn trong thi ai t do, binh ng nay. Sau nay s ao 42 cung se khng co mt trong Giai Lin oan, tt ca cac cu thu khng c eo s ao nay, y la hanh ng cha tng co trong nn th thao nha ngh, s ao 42 tiu biu cho R-bin-xn a m ra tin l ve vang nay.

Ngay 15-7-2007, ky nim 60 nm ngay R-bin-xn tham gia Giai Lin oan, Lin oan bong chay My a cho phep mi i bong co my cu thu hoc hun luyn vin khoac ao s 42 ung trong ngay R-bin-xn tham gia Giai Lin oan, ky nim va biu dng dung khi va cng lao cua R-bin-xn, trong o i -gi ca i u khoac ao s 42, tng nh ng i-ngi sao vi ai cua mn bong chay My.

My, R-bin-xn khng chi c c moi ngi coi la mt cu thu bong chay xut sc, ma con c coi la mt u si vi dn quyn cua ngi da en, bi vy cac hoat ng ky nim R-bin-xn khng chi gii han gii bong chay, ma con la mt phong trao ma cac ni, cac tng lp My u tham gia.

Trong gii m nhac cung co mt bng, ia tng nh R-bin-xn. Trong gii in anh con co mt b phim noi v R-bin-xn. R-bin-xn a sm vai cua minh trong b phim, khi cng chiu nm 1950, y cung la b phim u tin gii thiu v ngi da en tr thanh ngi hung cua My.