Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  5 trng hp tr lai u trng mt cach thanh cng trong lang th thao quc t
   2009-09-30 16:27:40    cri
Vn ng vin la mt ngh thng bi giay vo bi chn thng, vi vy, rt nhiu vn ng vin phai rut khoi u trng bi cac nguyn nhn nh chn thng v.v, nhng sau o lai tr lai u trng va mt ln na gianh c thanh tich huy hoang. Trn thc t, trng hp vn ng vin tr lai u trng mt cach thanh cng khng phai la it, sau y xin gii thiu vi cac ban 5 trng hp sau.

Kim Clijsters(qun vt)

Kim Clijsters co le la mt trong nhng vn ng vin tr lai u trng thanh cng nht. Thang 5 nm 2007, Clijsters ng u trong bang xp hang th gii trc y t nhin tuyn b rut khoi lang qun vt nha ngh, s chn thng va hn nhn la nguyn nhn chinh khin vn ng vin ni ting nay giai ngh. Nm nay, Clijsters a la tay vt "ln chc me" lai vt qua moi tr ngai tai Flushing, Niu Ooc bng Wild Card va anh bai Caroline Wozniacki trong trn chung kt, ln th hai gianh chc v ich n n cua Giai qun vt My m rng sau nm 2005. Vi nhng biu hin thn ky sau khi tr lai u trng, Clijsters t khng co tn trong bang xp hang th gii vn ln ngi th 19 trn th gii.

Trn Dim Thanh(C ta)

Giai ngh, tr lai u trng, v ich; lai giai ngh, lai tr lai u trng, lai v ich...Trn Dim Thanh sinh ra trong mt gia inh nng dn trng hoa qua T Chu, ba ln tr lai u trng mt cach thanh cng la trng hp him thy. Sau khi gianh ngi th ba tai ai hi Th thao toan quc ln th 9 nm 2001, Trn Dim Thanh a giai ngh, theo hoc tai Hoc vin Tai chinh ai hoc T Chu. Do ai hi Th thao toan quc ln th 10 din ra tai Giang T, hn na ai hoc T Chu phi hp t chc cac trn u c ta, bi vy, Trn Dim Thanh tr lai u trng di s ng vin cua hun luyn vin Tao Tn Minh. Sau o, tai Th vn hi A-ten, trong tinh hinh n lc si Trung Quc Ly Trac hang 48 kg a tht bai trong ni dung co hy vong oat c Huy chng vang nht cua i tuyn c ta n Trung Quc, Trn Dim Thanh trc sc ep to ln, a gianh Huy chng vang c ta n hang cn 58kg.

Nhng, sau khi v ich tai ai hi th thao toan quc ln th 10 va ai hi th thao ng A, Trn Dim Thanh mt ln na tuyn b giai ngh, tip tuc theo hoc ai hoc. Nhng, u nm 2006, Trn Dim Thanh mt ln na tr lai u trng, va pha ba ky luc th gii tai A vn hi -ha din ra cui nm o va gianh c tm huy chng vang quan trong nht cho oan th thao Trung Quc. Sau o, Trn Dim Thanh giai ngh tip tuc hoc ai hoc. Nhng, thang 4 nm 2007, Trn Dim Thanh tr lai i tuyn quc gia va khi phuc vic tp luyn bi gian oan 5 thang, bt u chun bi cho -lim-pich Bc Kinh, cui cung Thanh bao v thanh cng chc v ich cua minh va pha ky luc -lim-pich ni dung c git cung nh tng thanh tich c git va c y.

Diu Minh(bong r)

Ngay 26 thang 2 nm 2008, Diu Minh hop bao bt thng, tuyn b se vng mt trong cac trn u con lai cua mua giai nm o bi bi gay chn trai. Nhng Diu Minh tr lai u trng ngay trong trn u u tin tai Giai Stankovic Continental Champions Cup thi u vi Sec-bi-a. y cung la trn thi u u tin sau khi Diu Minh tr lai i tuyn quc gia nm nay, kt thuc thi u, hun luyn vin trng Jonas Kazlauskas cho rng s biu hin cua Diu Minh trong trn u khng th ch trach vao u c, cui cung Diu Minh cung vi ng i phi hp cht che, h tr i tuyn bong r nam Trung Quc lot vao t kt bong r -lim-pich Bc Kinh ln th 29.

Ronaldo(bong a)

Khng ai co th qun c hinh anh au kh m u gi quy xung cua Ronaldo trong tinh hinh khng co sat vi ngi khac tai trn u vi Cu lac b Lazio, luc o, moi ngi cho rng cuc i nha ngh cua ngi ngoai hanh tinh Ronaldo se chm dt tai y, kt qua la, Ronaldo sau khi tr lai u trng vao nm 2002 dn i tuyn Bra-xin vt qua moi tr ngai va cui cung v ich, ban thn Ronaldo cung tr thanh cu thu xut sc nht vi 8 ban thng. Sau o, cuc i bong a nha ngh cua Ronaldo luc ln luc xung, sau khi xac nhn bi gay gn bp thit u gi phai, Cu lac b AC Milan khng con nhn nai va huy bo hp ng vi anh, nhng iu khin moi ngi ly lam bt ng la sau khi tham gia Cu lac b Corinthians Paulista, Ronaldo tr lai u trng lai th hin phong ht sc tt ep trong nm nay, 9 trn u 6 ln c ghi ban thng, moi ngi t nhin nh lai Ronaldo-ngi ngoai hanh tinh trong sc ao cua Cu lac b Barcelona vi sc manh khng gi co th can tr c trc kia.

Hung Ngh(nhay cu)

Hung Ngh giai ngh sau khi gianh chc v ich tai ai hi th thao toan quc ln th 8 nm 1997, nhng nm 1998, khi i tuyn nhay cu Trung Quc lm vao canh kho khn nht , Hung Ngh khng do d tr lai u trng, th hin tinh thn trach nhim cao cua mt vn ng vin xut sc. Ngay 26 thang 9 nm 2000, trong trn chung kt nhay van cu nam tai Th vn hi Xit-ni ln th 27, Hung Ngh tr lai u trng chin thng i thu manh Sautin, gianh chc v ich, va hp tac vi ng i Tiu Hai Lng, gianh huy chng vang ni dung nhay cu i 3 met nam.