Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Gic-ki R-bin-xn-Nguyn nhn ca i u mc ao s 42-I
   2009-09-18 17:34:04    cri

Ngay 15-4-2007, ca i bong Chay nha ngh My t-gi Lt An-gi-let u mc ao s 42. S di nh vy la tng nh mt cu thu vi ai, mt nha hoat ng dn quyn ngi da en vi ai: Gic-ki R-bin-xn.

Gic-ki R-bin-xn (31-1-191924-10-1972) la cu thu bong chay ngi My gc Phi u tin trong lich s mn bong chay nha ngh My. Trc ngay R-bin-xn khoac ao s 42 ra sn thi u trong i hinh t-gi ngay 15-4-1947, cac cu thu ngi da en chi c phep thi u trong giai danh cho ngi da en. Mc du chinh sach phn bit chung tc cua My a bi ph bo t lu, nhng inh kin sc tc co mt moi ni, moi ch vn tac ng manh me trong cac tng lp xa hi, bi vy, nhng nm thang Gic-ki R-bin-xn co mt trong Giai bong chay nha ngh a c cng nhn la mt trong nhng s kin quan trong nht trong hoat ng u tranh dn quyn My.

Gic-ki R-bin-xn la mt vn ng vin xut sc, thi sinh vin tng tham gia thi u cac mn bong chay, bong bu duc, bong r va in kinh, cung tich cc u tranh gianh quyn li va tng phuc vu trong qun i. Ngay 23-10-1945, R-bn-xn chinh thc tham gia i t-gi, chi trong mt nm ngn ngui a nng cao ky thut, trinh va tham gia Giai lin oan bong chay.

Sau khi ng bu i t-gi Rich-cy a R-bin-xn vao thi u trong Giai bong chay, chinh sach bong chay phn bit gia da en va da trng cua My a c vit lai. ng bu Rich-cy goi hanh ng nay la cuc thi nghim bong chay ti u cung bit rng, vic la chon cu thu ngi da mau oi hoi phai la mt con ngi kin cng co th tru vng trc s giam sat kho tinh cua moi ngi, cung nh co th tranh phat sinh xung t khi bi lam nhuc hoc c y hanh hung.

Ngay 15-4-1947, R-bin-xn a chinh thc khoac ao i t-gi vi s ao 42, tham gia Giai bong chay nha ngh. Cung trong nm o R-bin-xn c trao danh hiu "gng mt mi trong nm", n nm 1949 c trao giai cu thu co gia tri nht, nm 1955 a cung ng i chin thng cac i thu, gianh chc v ich th gii.

Nm 1947, i t-gi bi i thu anh bai trong giai v ich th gii, nhng cu thu xut sc nht cua i thu Ben-la tng tin oan rng "i t-gi gi co R-bin-xn, chung ta sau nay se co v s cac trn o sc vi t-gi". Qua tht nh vy, i t-gi nm 1955 a anh bai i thu va gianh thc v ich, y cung la chc v ich th gii u tin cua t-gi trong 73 nm thanh lp.