Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Re�n luy��n th�n th�� pha�i thay ���i 4 tho�i quen kh�ng t��t
   2009-09-17 16:51:14    CRIonline

Ch��ng tri�nh t��p luy��n kh�ng co� hi��u qua� n�n tra�ch c�� ai, tra�ch gi��y th�� thao hay TV? Th��c ra co� r��t nhi��u tho�i quen t���ng ch��ng v� ha�i, nh�ng se� a�nh h���ng t��i ti��n tri��n t��p luy��n s��c kho�e, ���ng th��i se� gia�m t��c ��� ti��n b��. Chu�ng ta ha�y thay ���i tho�i quen kh�ng t��t �a� hi�nh tha�nh l�u nay, ��� la�m cho th�� thao ca�ng tr�� n�n khoa ho�c va� mang la�i l��i i�ch nhi��u h�n.

Tho�i quen kh�ng t��t th�� nh��t: v��a xem TV v��a t��p luy��n nh��ng m�n li�n quan t��i tim ph��i

Ly� do: �a s�� ng���i luy��n t��p th�� thao nh��t la� pha�i �e�p ���u thi�ch t��p luy��n nh��ng m�n th�� thao li�n quan t��i tim ph��i, vi� du� nh� ma�y cha�y b��, ma�y xe �a�p tr���c TV, t��t ca� nh��ng tho�i quen na�y ���u la� tho�i quen t��p luy��n kh�ng t��t. Khi xem TV, ba�n se� v� ti�nh n��m ch��t tay vi�n, t��p trung s��c chu� y� va�o ch��ng tri�nh truy��n hi�nh, kh�ng chu� y� ���n ky� n�ng v��n ���ng.

Ca�ch bu� ���p: N��u xem TV la� ca�ch duy nh��t tr�� ca�m gia�c nha�m cha�n khi t��p luy��n, th�� thi� ba�n i�t nh��t pha�i chu� y� ���n t� th��, t��c ��� va� s�� l��n t��p luy��n trong th��i gian qua�ng ca�o, m��t tu��n i�t nh��t pha�i co� m��t l��n t��p th�� thao ma� kh�ng xem TV, ho��c �i trung t�m t��p luy��n, ��� hu��n luy��n vi�n ki�ch thi�ch h��ng thu� t��p th�� thao cu�a ba�n.

Tho�i quen kh�ng t��t th�� 2: thi��u ngu�

Ly� do: Nghi�n c��u cho th��y, n��u li�n tu�c m��y nga�y, m��i nga�y ngu� thi��u 1 ti��ng ���ng h��, s��c kho�e, s��c chi�u ���ng va� s�� chu� y� ���u se� su�t gia�m. Ngoa�i ra, ngu� i�t cu�ng se� a�nh h���ng ���n pha�n ��ng cu�a ba�n, gia�m ch��c n�ng trao ���i ch��t c� th��, kh�ng th�� ���t cha�y m�� th��a. N��u luy��n t��p va�o th��i gian na�y hi��u qua� t��p luy��n se� bi� a�nh h���ng.

Ca�ch bu� ���p: �i��u chi�nh ch��t l���ng gi��c ngu�, �a�m ba�o th��i gian ngu� m��t nga�y t�� 7 ���n 8 ti��ng ���ng h��.

Tho�i quen kh�ng t��t th�� 3: u��ng ca�-ph� tr���c khi t��p th�� thao

Ly� do: u��ng 200 ���n 300 mi-li li�t ca�-ph� tr���c khi t��p 45 phu�t, th��c s�� co� th�� t�ng v��n ���ng, t�ng s��c chi�u ���ng va� ca�m gia�c, ���ng th��i se� la�m cho ba�n ca�m th��y thoa�i ma�i h�n so v��i nga�y th���ng. Nh�ng n��u u��ng qua� l���ng ca�-ph� tr�n co� th�� se� t�ng nhi�p ���p cu�a tim, la�m cho ba�n c�ng th��ng. U��ng qua� l���ng ca�-ph� tr�n se� a�nh h���ng ch��c n�ng ph��i h��p cu�a tay va� m��t, la�m cho ch�n tay lo�ng ngo�ng khi �a�nh bo�ng, ���ng th��i, ch��t ca�-ph� l��i ti��u, n��u u��ng nhi��u se� d��n ���n hi��n t���ng m��t n���c.

Ca�ch bu� ���p: n��u m��i nga�y ba�n u��ng h�n 100 mi-li li�t ca�-ph�, thi� pha�i c�� g��ng gia�m xu��ng, pha�i u��ng nhi��u n���c, n���c S�-�a, n���c hoa qua� ��� thay cho ��� u��ng co� ch��t ca�-ph�.

Tho�i quen kh�ng t��t th�� 4: coi nhe� ��i ch�n khi t��p th�� thao

Ly� do: Th���ng xuy�n m��c qu��n a�o va� �i gi��y bo�ng r�� khi t��p luy��n tr�n ma�y cha�y b�� se� a�nh h���ng s��c kho�e cu�a ba�n. �i nh��m gi��y se� la�m cho b�� ph��n x��ng ch�n pha�i chi�u s��c e�p qua� l��n, ���ng ta�c ch��m cha�p, a�nh h���ng pha�t huy t��ng th��. N��u ch�n co� v��n ��� do �n m��c kh�ng phu� h��p, ca�c b�� ph��n kha�c tr�n c� th�� pha�i bu� la�i, d��n t��i ���u g��i, m�ng, ca�c b�� ph��n d���i c� th�� bi� th��ng. Cho n�n cho�n m��t ��i gi��y ki��u da�ng va� c�� s�� v��a la� �i��u h��t s��c quan tro�ng.

Ca�ch bu� ���p: T��p b��t c�� th�� thao na�o h�n 3 l��n trong m��t tu��n, pha�i �i gi��y th�� thao ri�ng.