Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  10 vn ng vin t t trong lang th thao-II
   2009-09-16 16:40:47    CRIonline
Trong lang th thao quc t, hu nh nm nao cung co vn ng vin t t bi nhiu nguyn nhn khac nhau, mc du bnh au tim la sat thu chu yu dn n t t cua cac vn ng vin, nhng nguyn nhn chinh dn n t t cua cac vn ng vin suy tim lai lin quan n cach sng khng lanh manh nh sng bung tha, lam dung thuc men, say m In-t-net, nghin ma tuy v.v.

(Tip)

5/Byars(22 tui, nghin ma-tuy)

Nm 1986, Byars la cu thu mi th hai c Cu lac b Boston Celtics tuyn vao i, nhng ngay trong ngay th hai trung tuyn, Byars a t t do hut ma-tuy qua liu. Sau o, moi ngi khng ngt binh lun rng, nu khng co bi kich o, liu Byars hin nay co th thay th Michael Jordan hay khng? Liu thi ai Boston Celtics co th keo dai n gia thp nin 90 hay khng?

4/Florence Griffith Joyner(38 tui, cht ngat bi bnh ng kinh)

Joyner la vn ng vin chay c ly ngn ni ting cua My, Joyner vn gi ky luc th gii ni dung chay 100 met n thanh tich 10 giy 49 hin nay, tai Th vn hi X-un nm 1988, Joyner tr thanh ngi sao in kinh duy nht gianh c 3 tm huy chng vang va pha hai ky luc th gii. Nhng, vao m ngay 21 thang 9 nm 1998, Joyner cht trong khi ngu. ng chng va ngi thn quyt inh tin hanh xet nghim t thi bi tin n v nguyn nhn cai cht lin quan n -pinh, cui cung, bac si My chng thc, Joyner cht ngat vi bnh ng kinh khi ngu ti ch khng phai vi -pinh.

3/Pantani(34 tui, cht kich thich)

Trc khi Lance Armstrong c tm minh trong vong hao quang lin tuc 7 ln v ich Giai v ich ua xe ap Phap, chic ao vang quan qun cua giai nay la thuc v vn ng vin ngi I-ta-li-a, Pantani. Nhng, ngay 10 thang 2 nm 2004, Pantani t t tai mt khach san tui 34. Cuc iu tra sau o cho thy, Pantani cht vi -pinh, Pantani ln cui cung khoac ao vang tai Giai v ich ua xe ap Phap la vao nm 1998.

2/Ryan Shay(28 tui, cht vi qua mt)

Thang 11 nm 2009, trong Giai tuyn chon vn ng vin ma-ra-tng toan quc My tham gia -lim-pich Bc Kinh nm 2008 din ra tai Cng vin Trung tm thanh ph Niu Ooc, Ryan Shay t nhin bi ngt va cht sau khi a vao bnh vin cp cu. Shay tng nhiu ln v ich trong giai ua ma-ra-tng, ban ma-ra-tng, giai chay 20 nghin met My v.v. Kt qua kim tra cui cung cho thy, cai cht cua Ryan Shay la do bnh au tim t ngt dn n, con nguyn nhn dn n bnh au tim t ngt thi la thi tit qua nong va qua mt moi.

1/Helms(26 tui, t t khi chi tro chi in t trn may vi tinh)

Helms tng ai din c tham gia ni dung chay 800 met tai Th vn hi A-ten va lot vao trn chung kt, tng hai ln gianh chc v ich thanh nin chu u va 6 chc v ich c. Helms bi phat hin cht trong nha vao ngay 10 thang 1 nm 2009, moi ngi cho rng cai cht cua Helms la vi vu xi-cn-an nh -pinh v.v, gia inh Helms cui cung ng y tin hanh xet nghim t thi chng minh s trong sach cua anh, nguyn nhn t t cui cung vn cha ro, mc du moi ngi d oan la bnh au tim, nhng vic Helms cht trong khi ang chi tro chi in t lai la s tht khng th phu nhn.