Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Bach Tuyt: Ngi sao hy vong tai Th vn hi Lun n-II
   2009-09-11 14:23:00    cri

Bach Tuyt tp luyn mn Ma-ra-tng t nm 2003, trc ngay gianh Huy chng vang tai Bec-lin, Tuyt la vn ng vin chay c ly va va dai xut sc cua i n Trung Quc. La vn ng vin chay c ly va va dai, Bach Tuyt tp mn Ma-ra-tng cha c bao lu. Th nhng, nm 2003 Bach Tuyt a gianh ngi th nhi trong giai Ma-ra-tng Bc Kinh. Va gianh chc v ich tai giai Ma-ra-tng Bc Kinh nm 2008.

Sau Th vn hi -lim-pich Bc Kinh, Bach Tuyt bt u mt lich trinh tp luyn mi, trc ngay tham gia Giai v ich in kinh th gii Bec-lin, Tuyt a tp luyn mt thang trn cao nguyn Thanh Hai. "Co th mi ngi co th cht khac nhau, nhng ti tng i thich ng vi mi trng cao nguyn, a tp luyn mt cach kha h thng trong mt thang tai y". Tuyt t tin rng "Ti nghi rng min la phat huy c trinh cua minh trong khi tp luyn se co c thanh tich kha".

Tm Huy chng vang tai Giai v ich th gii ln nay la mt mc son choi loi trong cuc i vn ng vin cua Bach Tuyt. Vi tm Huy chng vang nay, Bach Tuyt-c gai tre ngi ng Bc, Trung Quc cang tr nn t tin hn ch khng phai la mt c gai e de nh trc na. "Gianh c chc v ich ln nay co le cung la do s vng mt cua mt s vn ng vin ni ting, tuy nhin ti cam thy minh co thc lc nht inh. Bng khng ti se khng sao gianh c Huy chng vang tai giai ln nay".

Trong khi Bach Tuyt gianh Huy chng vang, cac ng i cua Tuyt nh Chu Xun Tu, Chu Tiu Linh va Tn Nguy Nguy cung gianh c thanh tich kha, ln lt xp th 4, th 5 va th 6, ong gop to ln cho i n Ma-ra-tng Trung Quc ng u bang xp hang tai giai ln nay. Bach Tuyt v cung cam n cac ng i cua minh, chinh vi co u th cua ng i Bach Tuyt mi co th dc ht sc minh gianh chc v ich. "Trc khi n y chung ti a nghi rng phai gianh Huy chng vang ng i, con i vi ca nhn khng co yu cu gi. Moi ngi n lc chay, vt qua i thu nay n i thu khac". Bach Tuyt cho bit "Ti cam thy ky thut ca nhn cua chung ti khng th so sanh c vi cac nc co trinh cao trn th gii, th nhng vn ng vin cua ho thiu y chi suc si nh chung ti, ho khng inh khng bng chung ti v tinh thn phn u".