Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Liu Huy: T Th duc dung cu n C ta u khng thua kem ai-II
   2009-08-21 16:46:49    CRIonline

Liu Huy khi khoc ao i tuyn quc gia chi mi 19 tui, c s chm soc tn tinh cua hai "ng anh" cung hang cn la Thach Tri Dung va Trng Quc Chinh. Hai "ng anh" nay u la hai ngi hung hang cn 69kg, trong o Trng Quc Chinh la nha v ich -lim-pich A-ten, con Thach Tri Dung mi chuyn sang hang cn 69 kg sau khi gianh chc v ich hang cn 62kg tai -lim-pich A-ten.

Liu Huy cho bit, Huy va Trng Quc Chinh u thuc tuyn thu loai hinh hng phn, hai ngi thich ua nhau trong khi tp luyn, cang tp cang hng phn. Con vi Thach Tri Dung, phn ln va giao lu v tinh thn. Liu Huy trc ngay tham gia -lim-pich a tra li phong vin Tn Hoa xa cho bit "Huy va Dung thng xuyn tm s vi nhau, anh Dung lun gii thiu kinh nghim va bai hoc vi Huy. Anh Dung rt hay noi, ti phai chiu thua, chi bit cng hai tai ra ma nghe".

Sau khi cng b danh sach i tuyn tham gia -lim-pich, Thach Tri Dung va Liu Huy u co mt trong danh sach. Liu Huy noi vui rng "Anh Dung nay, ngay thng chung minh la hai anh em, nhng khi thi u tai -lim-pich em se khng khach khi vi anh u nhe".

Huy va hai ng anh v ich -lim-pich thn nh anh em, Huy con chi thn vi Trng Tng Tng v ich hang cn 62kg tai -lim-pich ky trc. Liu Huy trng co chut ng nghinh khi tham gia vao i tuyn quc gia a cung phong vi Trng Tng Trng. Sau mt ln tp luyn, hai ngi chuyn tro vi cac nha bao va Huy cho bit "Anh Tng thich sach se, cng vic don dep trong phong u la anh lam ht". Con Tng thi cho bit "Nu ti khng quet don, thi chng co ai lam ca". Huy va Tng u ci nc n.

Mt ban thn khac cua Huy o la hun luyn vin Vu Kit. Huy con hun luyn vin Vu Kit la n nhn, Huy noi "Hun luyn vin Vu Kit la anh ca, ti khng co chuyn gi la khng k vi ng".

Tuy nhin, n nay Liu Huy vn m c v mt vic. Huy rt ng chic in thoai di ng N-ki-a N95, hun luyn vin Vu Kit noi nu Huy nng c khi ta vi trong lng nao o, ng se mua cho Huy mt chic. Kt qua, Huy lin tip tht bai trc trong lng mi cua khi ta, bi vy Huy cung khng co c chic in thoai di ng ma minh yu thich.

K v chuyn nay Liu Huy n nay vn m c, Huy noi "chi thiu co 2kg, ti se co c chic may in thoai di ng". n nay hai thy tro cung khng nh ro trong lng mong mun luc by gi la bao nhiu, th nhng "chi thiu 2kg" a tr thanh mt cu chuyn vui trong i.

Co d inh gi sau -lim-pich? Liu Huy cho bit "Ti a hen vi hun luyn vin Vu Kit t lu, sau -lim-pich se cung ngi nha i du lich".