Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  4 trn u trm met kinh in nht
   2009-08-19 16:42:13    CRIonline

Trn u ngi bay 100 met nam cua Giai v ich in kinh th gii din ra tai Bec-lin khng con nghi ng la mt trn u kinh in vi trinh cao nht trong lich s. Tai sn thi u -lim-pich, Bolt, "anh chp" Gia-mai-ca a anh du chm cho trn u kinh in nay vi s biu hin khin moi ngi khng th tng tng c, lp nn ky luc th gii mi cua ni dung chay 100 met: 9 giy 58. im lai qua kh, chung ta se phat hin trong cac ky ai hi Th thao -lim-pich va giai v ich in kinh th gii tng co nhng trn u ngi bay trm met nam kinh in.

Giai v ich in kinh th gii Bec-lin nm 2009: 3 cao thu tranh tai, Bolt biu hin thn ky

Vi s gop mt cua Asafa Powell, vn ng vin gi ky luc th gii trc y, Bolt, vn ng vin gi ky luc th gii hin nay va Tyson Gay, nha v ich giai v ich in kinh th gii ln trc va vn ng vin co thanh tich xut sc nht trong mua giai nay, cp cua trn u ngi bay trm met Giai v ich in kinh th gii Bec-lin la cao nht trong lich s. Cui cung, "anh chp Gia-mai-ca" Bolt t pha gii han 9 giy 60, mt ln na lp ky luc th gii vi thanh tich 9 giy 58, gianh chc v ich. Tyson Gay mc du gianh thanh tich ca nhn tt nht, la ngi chay nhanh th ba trong lich s cua ni dung chay 100 met, nhng vn khng th v ich, anh nhn chc a qun. Thanh tich cua 5 tuyn thu chay nhanh nht u trong ngng 10 giy, k ca Chambers xp th 6 va Burns xp th 7 cung u at thanh tich 10 giy. Bt k ca nhn hay tng th, y u c coi la trn u chay 100 met cp cao nht trong lich s.

Th vn hi A-ten nm 2004: vn ng vin s dung "cht kich thich" thng vi u th 0,01 giy

Trn chung kt ni dung chay 100 met cua Th vn hi A-ten nm 2004, Justin Gatlin, nha v ich ni dung chay 60 met Giai v ich in kinh trong nha Birmingham nm 2003, Obikwelu, ngi B ao Nha v ich chu u, Maurice Greene, nha v ich Th vn hi 2000 tng gianh c 5 tm huy chng vang giai v ich in kinh th gii, Collins, nha v ich ni dung chay 100 met Giai v ich in kinh th gii Pa-ri va Asafa Powell u co mt trong trn chung kt. Kt qua la Gatlin v ich vi thanh tich ca nhn tt nht 9 giy 85, Gatlin dn trc Obikwelu chi co 1%, thc ra, khoang cach gia 3 tuyn thu chay nhanh nht u la 0,01 giy, cac tuyn thu ng 4 ngi u u chay vi thanh tich 9 giy 90 va khoang cach ln nht cung chi la 0,04 giy. iu ang tic la Gatlin sau o bi phat hin s dung cht kich thich, bi cm thi u 4 nm, nh vy a l mt c hi bao v chc v ich tai "T chim".

Th vn hi At-lan-ta nm 1996: My mt u th, Bailey bin hin xut sc

Tai At-lan-ta, cho du My co vn ng vin Dennis Mitchell va vn ng vin Michael Marsh c lot vao chung kt, nhng du ting tm hay thc lc u khng bng vn ng vin Ca-na-a ni ting Donovan Bailey va vn ng vin Na-mi-bi-a Fredericks. Cui cung, Bailey chay vi thanh tich 9 giy 84 trong tinh hinh thun gio vi tc gio 0,7 met/giy, anh khng nhng gianh chc v ich, ma con pha ky luc th gii do tuyn thu My Burrell lp nn vao nm 1994, Donovan t o tr thanh vn ng vin ni ting th hai sau Carl Lewis tng gianh chc v ich Giai v ich in kinh th gii, huy chng vang -lim-pich va gi ky luc th gii. Bn canh o, moi ngi cung ly lam ang tic cho Ferdericks qua tht khng co s oat chc v ich (trong cuc i nha ngh tng gianh c 4 tm huy chng bac -lim-pich).

Giai v ich in kinh th gii T-ky- nm 1991: Lewis pha ky luc 3 ln lin tuc v ich

Tai Giai v ich in kinh th gii nm 1991, hai vn ng vin xut sc tng pha ky luc ni dung chay 100 met th gii la Carl Lewis va Burrell a hin dng cho khan gia mt trn thi u kinh in tai T-ky-, kt qua la Lewis chay vi thanh tich 9 giy 86, khng nhng nng ky luc th gii ma Burrell lp nn 2 thang trc ln 0,04 giy, ma con chin thng Burrell vi u th 0,02 giy, 3 ln lin tuc gianh chc v ich ni dung chay 100 met Giai v ich in kinh th gii. Cung nh Giai v ich in kinh th gii Bec-lin ngay nay, thc t thanh tich 9 giy 88 cua Burrell cung la thanh tich ca nhn tt nht, nhanh hn 0,02 giy ky luc th gii ma ban thn anh a gi trc o, iu ang tic la s co mt cua Lewis khin Burrell anh chiu kt qua a qun. Christian ngi Anh a pha ky luc chu u, Fredericks vit lai ky luc chu Phi va 6 tuyn thu chay nhanh nht u chay trong vong 10 giy, trong trinh luc o, y tuyt i co th coi la mt trn u kinh in nht.