Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vng Kiu: Ti mun cang nhiu ngi bit ti
   2009-07-24 16:48:34    CRIonline

C tng cai tn "Vng Kiu" co chut khng n, ch "Kiu" trong ting Trung Quc d lam cho moi ngi lin tng n "c nung chiu", "tiu th". Th nhng, n vt Vng Kiu lai tran y dang dp cua ng nam nhi, nhng trn thi u cua c khin moi ngi hi hp, rao rc trong long.

Trong trn chung kt ni dung vt t do n hang cn 72kg tai -lim-pich Bc Kinh nm 2008, Vng Kiu vi khi th ap ao a gianh tm Huy chng vang th 30 v cho oan Trung Quc, bao v thanh cng chc v ich ni dung nay cua i vt Trung Quc.

"Ti khng h nghin cu i thu, ma chi mun phat huy s trng va ky thut cua minh, cho cang nhiu ngi bit n ti". Vng Kiu a noi nh vy sau khi gianh chc v ich.

S ap ao cua Vng Kiu n t long t cng. Nm 1988, Vng Kiu sinh ra trong mt gia inh nng dn binh thng thanh ph Thm Dng, tinh Liu Ninh, ng-bc Trung Quc. Cha me mong c con gai diu cua minh tr thanh nang cng chua, th nhng Vng Kiu lai khng ngoan ngoan nh nhng c gai binh thng ma co chut nghich ngm nh con trai. Do co iu kin tt v thn th, nm 13 tui Vng Kiu a lot vao mt xanh cua i Giu- ia phng, nm 15 tui tham gia vao i tuyn cua thanh ph Thm Dng, va chuyn sang tp luyn mn vt, luc o th trogn cua Vng Kiu la 67kg.

S ap ao cua Vng Kiu la n t thc lc. Sau mt nm ri tp luyn, thc lc cua Vng Kiu a ng u trong nc. Nm 2004 la mt bc ngot, Vng Kiu a chuyn tm tp luyn hang cn 72kg va c khoac ao i tuyn tre quc gia. Sau o, 3 nm lin Kiu v ich toan quc, va nm 2005 v ich Giai chu A va xp th 5 Giai th gii.

Sau Th vn hi A-ten, i vt n Trung Quc bao trum di anh hao quang cua nha v ich Vng Huc, con Vng Kiu chi la "vn ng vin d bi s mt". Tuy nhin, Vng Kiu tin tng minh la mt tuyn thu hang u cua i tuyn quc gia. Tai Giai vt tre th gii thang 8-0007 vi muc ich chu yu la th nghim i vi cac sn nha thi u, i tuyn Trung Quc di s dn u cua Vng Kiu a gianh c 3 Huy chng vang, trong o Vng Kiu lun dn u vi s im vt tri va gianh chc v ich mt cach nhe nhang, th hin vi th gii vi th ap ao cua minh trong gii tre.

S ap ao cua Vng Kiu n t nim tin. Tai Cup th gii trong nm, Vng Kiu a thua mt cach bt ng trc vn ng vin Ca-na-a, lam cho rt nhiu ngi hoai nghi v kha nng cua Kiu. Th nhng, Vng Kiu khng h y n nhng li ph binh, trach moc, sau khi gianh Huy chng vang, Vng Kiu noi vi phong vin rng "Ln tht bai o khng gy anh hng gi cho ti, ma ngc lai chinh nhng ngi ph binh va hoai nghi kha nng cua ti a khich l ti".

Tai cuc hop bao sau trn u, Vng Kiu noi "Ti mun cho moi ngi nhin ti bng anh mt nh nhin mt ngi hung, co cang nhiu ngi quan tm mn vt n, bi vi sc anh hng cua mn th thao nay qua thp".