Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Cach giam beo chinh xac = n ung hp ly + tp luyn khoa hoc
   2009-07-23 16:57:06    CRIonline

Cach giam beo chinh xac phai chu y tp luyn khoa hoc va n ung hp ly, tc la phai iu chinh phng thc sinh hoat, kim soat ty l hp thu n ung va tiu hao nng lng, noi mt cach n gian tc la phai kin tri s cn bng gia "n" va "vn ng", mi co th giam beo co hiu qua. Nhng s cn bng nay khng d kim soat, "cng tp luyn qua ln, se mang lai sc ep qua ln cho c th, khng nhng khng co hiu qua giam beo, ma con se gy chn thng. Th nhng, nu chi chu y kim soat n ung, tuy co hiu qua giam beo trong thi gian ngn, nhng ma nu khi phuc lng n ung binh thng thi lai nhanh chong beo tr.

Trn thi trng hin nay co rt nhiu loai thuc giam beo, co le a thm thanh phn li tiu hoc thuc ty, thng qua thoat nc va ia chay at c muc ich giam beo, nu dung thuc nhiu se d bi choang u va mt moi, khng co li cho sc khoe, giam beo bng hai loai thuc nay u la ha sach.

Tp luyn cn -xy rt co li cho giam beo

Hin nay co rt nhiu cach tp luyn, nhng khng phai moi phng phap u co th at c muc ich giam beo trong khi o luyn cn -xy la cach tp luyn tt nht.

Tp luyn cn -xy la chi tp luyn co u -xy, cach tp luyn cn -xy thng gp nht bao gm chay, bi, ap xe ap,v.v. Tp luyn cn -xy co th khin m chuyn thanh nng lng va c tiu hao bi cac t chc c th, co th giam beo hu hiu. Chuyn gia kin nghi cac ban tp chay chm va bi, vi hai cach nay tng i nhe nhang, thich hp a s ngi.

Nu chon ung cach tp, nhng thi gian va cng nu khng kim soat tt, thi vn khng co hiu qua. Noi chung, mt ln tp cn -xy phai kin tri 30 phut n 1 ting, cng va va thp la va. Chi co kin tri tp luyn cn -xy vi cng thp mi co th tiu hao m d di, bi vi c bp chu yu hp thu nng lng co c t -xy hoa A-xit beo khi tp luyn vi cng thp, con tp luyn vi cng cao thi chu yu tiu hao cht ng trong c th cung cp nng lng. Cng tp luyn ngay cang tng ln, thi ty l tiu hao m se ngay cang it i, tp luyn cc han thi hu nh khng tiu hao m. Vi vy, cach tp luyn vi cng thp va thi gian dai hoc nhip tim trong vong 100 n 126 ln/phut thi rt co li cho giam beo.

Ngoai ra, khng nn chi chu y keo dai thi gian tp luyn nng cao hiu qua ro rt, vi nh vy se san sinh s trao i cht manh trong c th, c th khng kip bai tit cht thai bi gi trong c th, nh vy se anh hng sc khoe c th, va dn n giam beo tht bai.

Nu thng xuyn tin hanh mt kiu vn ng, thi nhit lng tiu hao rt chm, phng phap hiu qua hn la thay i chng trinh hoat ng cua minh, thi du thay i tn s hoc thay i ia im hoat ng, c 3 n 4 tun thi thay i chng trinh hoat ng mt ln.