Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tru Khai: Nha v ich -lim-pich tre tui
   2009-07-10 14:37:16    cri

Trong trn chung kt ni dung th duc t do -lim-pich Bc Kinh din ra ngay 17-8-2008, khi s im cua vn ng vin Ty Ban Nha-ngi ra sn sau cung c cng b va thp hn vn ng vin Trung Quc Tru Khai 0,275 im, nha v ich -lim-pich th duc dung cu nam th 3 cua Trung Quc a ra i.

Mai cho n khi ln buc nhn giai thng, Tru Khai va tron 20 tui mi co chut cam giac la mt ngi sao mi ni, anh vy tay chao va tung bo hoa cho khan gia. Tru Khai sau trn u cung khng h xuc ng, cp Huy chng vang, anh ti ci noi "Thng li ri, Trung Quc a lu khng gianh c tm Huy chng vang nay, ti a gianh vinh d v cho t nc".

Tru Khai qua la rt may mn. y la ln u tin anh tham gia -lim-pich va gianh c hai Huy chng vang giai ng i va ca nhn. Trong o Huy chng vang ni dung th duc t do la co trong lng hn bao gi ht.

Trc ngay din ra thi u, moi ngi gi gm vao Tru Khai khng la bao. Bi vi, sau tm Huy chng vang -lim-pich ni dung th duc t do ma vn ng vin Ly Tiu Xong gianh c nm 1992, ni dung nay trong thi gian kha dai tr thanh mn yu cua i nam Trung Quc. Mc du Tru Khai trn mc nht inh a bu p s bt cp cho i Trung Quc, nhng thanh tich cua Khai khng phai la xut chung trong cac giai quc t. Tai Giai v ich th gii cac nm trc, Khai chi xp th 6 ni dung nay. Trong khi o moi ngi u nhn inh danh thu Ru-ma-ni ra-gu-le-xcu se gianh Huy chng vang ni dung nay. Th nhng khng ng, ra-gu-le-xcu a mc sai lm nghim trong, nga ln trn m. C hi a n vi Khai, anh binh tinh hoan thanh xut sc cac ng tac khng h co chut sai sot. Thi u xong Khai ti ci xung sn, danh thu Ru-ma-ni cung chu ng n bt tay va chuc mng Khai.Tru Khai tha nhn rng, khi thy Rra-gu-le-xcu pham li "cam thy co ap lc, bi vi c hi a n". Anh cung cho bit ky thut cua minh vn cha hoan hao, th nhng "y la ln ti hoan thanh xut sc nht trong hai nm qua". Nhng khan gia 'sanh' se phat hin trong thi u Tru Khai lun ngi canh hun luyn vin, th nhng lai c mai noi chuyn vi nhng ngi xung quanh, trng Khai khng h co chut cng thng.