Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Ba me xinh ep va "siu sao" Bong mm-1
   2009-06-12 14:52:07    Xin Hua
Chi khng nhng la mt thiu n Nga xinh ep vi mai toc vang ong, thn hinh va b ngoai cua mt siu ngi mu, ma con co ky thut nem bong nhanh va chinh xac nh "tia la-de". o chinh la Phen-x, "siu sao" nem bong trong i Bong mm My.

Trong trn chung kt gp i Nht Ban tai -lim-pich Bc Kinh din ra ti 21-8-2008, hun luyn vin trng cua i My do xem xet v chin thut a khng cho Phen-x ra sn, kt qua i My thua vi ty s 1-3, tut khoi tm tay Huy chng vang -lim-pich Bc Kinh. Sau khi kt thuc trn u, Phen-x bun phin, lng le ri sn trong s c n. Co le luc nay, Phen-x 27 tui ang suy nghi tai sao hun luyn vin khng cho minh ra sn, tham d -lim-pich Bc kinh ln nay liu co phai la ln cui cung tham gia -lim-pich cua minh hay khng?

La thanh vin cua i bong v ich Th vn hi A-ten, cai tn Phen-x gn nh la danh t thay th cho Bong mn My. Tt ca nhng c gai yu thich mn th thao nay u treo tm anh cua Phen-x trong phong ring, c ao co mt ngay nao o cung nh thn tng cua minh, c th hin ky thut iu luyn cua minh trn u trng -lim-pich. Th nhng, ao c noi trn cua cac thiu n rt co th a tan thanh my khoi sau -lim-pich Bc kinh, bi vi Uy ban -lim-pich quc t a quyt inh Th vn hi Lun n nm 2012 se khng thi u mn Bong mm. Quyt inh nay i vi Phen-x coi mn Bong mm la s sng chng khac nao nh mt on giang chi t.

"Sau khi c tin v quyt inh nay, ti chng khac nao nh bi mt cu tat tai au ing ngi, bao nhiu nm n lc a tan thanh my khoi. Ti rt au long, bi vi ti yu thich mn th thao nay, vi ti no la cuc sng va tng lai; ti khng bit nn trach moc ai, bi vi minh chi la mt vn ng vin ma thi, chng lam gi c". Phen-x noi mt cach bt lc.

Chiu tac ng cua ngi cha, Phen-x ln 5 bt u hoc mn Bong mm. nng cao ky thut cho con, cha cua Phen-x a sang ch mt thit bi luyn tp cho c con gai goi la "Chong chong Pne-x", dung luyn tp sc manh va sc bt phat cua Phen-x. Cung vi thanh cng cua c con gai, thit bi nay a ni ting khp nc My, c nhng ngi mi hoc mn Bong mm yu chung.

Di s giup cua cha, Phen-x tin b rt nhanh, dn dn tr thanh mt " ngi sao mi" choi loi trong lang Bong mm My. Sau khi vao ai hoc bang lp A-ri-d-na, Phen-x chu yu tp luyn v nem bong. Nm 2002, Phen-x cung i bong lp thanh tich ky luc cua Lin oan th thao sinh vin My vi 60 trn thng lin tip, s ao 27 cua Phen-x cung tr thanh "c quyn" cua chi sau khi tt nghip ai hoc, c nha trng lu gi vinh vin.