Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  10 nha v ich n n Giai Qun vt Phap m rng
   2009-06-03 15:57:34    cri
Giai Qun vt Phap m rng nm 2009 ang din ra si ni. Trong Danh sach nha v ich cua Roland Garros co lich s lu i khng bao gi vng bong nhng ngi ep, sau y, chung ta hay cung im lai 10 ai my nhn v ich trong lich s Giai Qun vt Phap m rng.

Ana Ivanovic

Ivanovic c moi ngi goi la Ana th hai vi co cung tn, co thn hinh tht tha va khun mt xinh ep nh Anna Kournikova. Ivanovic cung la con cng cua cac nha quang cao vi co lan da mau ging nh con lai va phong ging nh ngi sao in anh. Nm 2008, Ivanovic tr thanh nha v ich Giai Qun vt Phap m rng sau khi Henin giai ngh.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10