Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Cac hun luyn vin ni ting Trung Quc ln lt ha b sau -lim-pich
   2009-05-27 10:20:02    cri
Sau -lim-pich Bc Kinh, ngoai i mi tng lp lanh ao cp cao va vn ng vin ra, hun luyn vin cua cac i tuyn th thao Trung Quc cung kho tranh khoi quy lut nay, rt nhiu ngi trong s ho tng dn dt i tuyn at c thanh tich tt tai i hi -lim-pich, co ngi tng dn dt i lp thanh tich ky luc, cung co ngi dn dt i bao v thanh tich cua Trung Quc trong cac mn th thao, nhng cui cung ho vn kho tranh khoi s phn "ha b".

 

Hun luyn vin trng i tuyn th duc dung cu Trung Quc Hoang Ngoc Tn: tm bia kho vt qua c

Mc du hun luyn vin trng cua i tuyn th duc dung cu Trung Quc noi a "mt vic lam" sau -lim-pich Bc Kinh, nhng khi ngun tin v ng Hoang Ngoc Tn rut lui a ra vn gy xn xao d lun.

ng Hoang Ngoc Tn, 51 tui, bt k trn cng vi vn ng vin hay hun luyn vin, cuc i th thao nha ngh cua ng u c coi la hoan my, 9 tm huy chng vang cua -lim-pich Bc Kinh lai t thm sc mau huyn thoai cho ng. Khi moi ngi tp trung quan tm vic ng co dn dt i tuyn vit tip trang huy hoang hay khng thi ng lai tuyn b rut lui, mc du khng phai rut lui trit , nhng moi ngi u bit rng ln rut lui nay khac hn vi ln rut lui sau Th vn hi A-ten.

ng Hoang Ngoc Tn la ngi tinh cam, -lim-pich Bc Kinh la -lim-pich inh cao thanh tich cua ng, cung a dng ln tm bia hu nh kho co th vt qua cho nhng ngi i sau. ng a mang lai mt kt qua gn nh hoan my cho i tuyn th duc dung cu Trung Quc bng nhng ong gop nhiu nm qua, con kt cuc nay hu nh a anh du chm tron chinh cho cuc i hun luyn vin cua ng. Trn th gii khng co nhng gi qua hoan my, co le luc nay rut lui la mt quyt inh sang sut nht.

 

Hun luyn vin trng i tuyn bong chuyn Trn Trung Hoa: khng ng co nhiu ngi phan i

So vi ng Hoang Ngoc Tn, ng Trn Trung Hoa cung la hun luyn vin lao thanh cua Trung Quc, t hun luyn vin tp luyn cung vi vn ng vin trc y n hun luyn vin trng sau nay, ng Trn Trung Hoa a cng tac i tuyn bong chuyn n Trung Quc hang chuc nm, nhng s ngot ngao va gian kh trong qua trinh nay lai khng my ai hiu c. Bt k la "s kin nhng bong" nm o hoc gianh huy chng vang tai Th vn hi A-ten, bt k la kin tri s dung vn ng vin lao thanh hoc lun ch i vn ng vin Triu Nhuy Nhuy, thanh tu to ln cua ng Trn Trung Hoa lun i cung vi nhng li phan i. 

Trong cuc i, bt k trong s nghip hay cuc sng, ng Trn Trung Hoa u gp phai nhiu iu bt hanh, ng thi cung gianh c thanh tich to ln, Trn Trung Hoa la mt anh hung v danh, khng li oan than. Nm 2000, i tuyn bong chuyn n gp trc tr tuyn chon lai hun luyn vin trng, Trn Trung Hoa khng h t c, co th noi la bi Trung tm quan ly bong chuyn bt buc, kheo d lam hun luyn vin trng. Nm 2004, Trn Trung Hoa dn dt i tuyn bong chuyn n gianh c huy chng vang Th vn hi A-ten, tip n la hang loat vinh d, nhng Trn Trung Hoa lun gi tm trang binh tinh. Nm 2008, xp th ba tai -lim-pich Bc Kinh, tm huy chng ng tht s khng huy hoang nh tm huy chng vang, nhng s gian kh trong o liu co ai bit n?

1 2