Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tao Li: Tng Huy chng vang cho me
   2009-05-22 17:28:30    CRIonline

N lc si Tao Li gianh thng li trong trn chung kt c ta n hang 75 kg -lim-pich Bc Kinh thang 8-2008 a anh du chm tron trinh cho i c ta n Trung Quc tai -lim-pich ln nay. y cung la Huy chng vang u tin ma cac n lc si Trung Quc gianh c hang cn nay, khin cho b su tp Huy chng vang c ta n -lim-pich cua Trung Quc co y u tt ca cac hang cn. Tao Li n nu ci ti tn sau khi gianh chc v ich. Th nhng, sau nu ci hn nhin nay, Tao Li a khng cm ni nc mt. Chi gi cao tm Huy chng vang nghen ngao noi "Tm Huy chng vang hm nay se hin dng cho T quc ti, va cang hin dng cho me ti va qua i khng lu".

ng Ma Vn Quang, Lanh i cua i C ta Trung Quc noi vi phong vin sau trn u rng "Sc khoe cua me Tao Li lu nay rt yu, ba a ra i mt cach thanh than sau khi bit Tao Li co mt trong i hinh c ta n Trung Quc tham gia -lim-pich c cng b ngay 26-7".

Sau khi me cua Tao Li qua i, b cua Tao Li a lp tc goi in thng bao cho hun luyn vin Ma Vn Huy, nhng khng dam noi vi con vi s anh hng n s tp luyn cua Tao Li. Hun luyn vin Ma Vn Huy sau khi cn nhc ky cang a quyt inh thng bao cho Tao Li vao trc ngay i Trung Quc vao trong Lang -lim-pich. ng nh lai rng "Ti hm o, ti tp trung cac vn ng vin lai va noi vi Tao Li rng, phai tru vng trc bt c kho khn nao. Sau o ti noi vi Tao Li v tin me c qua i. Tao Li nghe xong lin ngi sup xung va khoc nc n, Lu Xun Hng va cac i vin u khoc". ng Ma Vn Huy cho bit, ng phai thng bao vi Tao Li tin nay, va tin tng i vin cua minh co th "Kin cng trc thc t". ng noi "Thi u vi ngi me la ng lc ln nht cua Tao Li".

Va nh vy, Tao Li a nen au thng i ln san u. Cung nh 3 ng i cua minh, Tao Li a c ban nm chc phn thng sau khi kt thuc ng tac c y. ln c th 2, Tao Li nng thanh cng khi ta 154 kg, ky luc th gii a tr thanh qua kh, chc v ich a co chu. Vi tng thanh tich 282 kg, Tao Li hn ngi v nhi nhng 16 kg. Hn th na, chi con lp ba ky luc -lim-pich trong ni dung nay, trong o tng hai ln pha ky luc v tng thanh tich. Chi con mt c hi cui cung, Tao Li a yu cu nng khi ta ln 159 kg, trong lng nay ngang vi ky luc th gii v c y, nu thanh cng Tao Li se pha ky luc th gii v tng thanh tich. Song, ang tic la Tao Li khng thanh cng.

"Sao ln c cui cung khng thanh cng, co phai ap lc pha ky luc th gii qua ln hay khng?". Co phong vin hoi Tao Li nh vy sau trn u. "Ti luc o khng nghi gi v ky luc th gii. Trong lng nay khng co gi gh gm, khng thanh cng chu yu la luc o ti khng tp trung. Ti nghi n me ti". Tao Li noi song ri nghen ngao nc n. Hun luyn vin Ma Vn Huy cho bit "Thc ra Tao Li rt co hy vong nng c trong lng nay, tuy nhin ti cung cam thng vi tm trang cua Tao Li luc o".