Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Cac-ly Loi-: "Ghi ban thng quyt inh" giup i My ln th 3 v ich giai bong a n -lim-pich
   2009-05-08 17:32:55    cri
Cac-ly Loi- lai mt ln na a i My i n thanh cng bng cu sut t xa. La cu thu trung v, Loi- chi ghi hai ban thng tai -lim-pich ln nay, th nhng, vi hai cu sut t xa ngoai vong cm ia nay, Loi- a lam thay i s phn cua i My tai -lim-pich ln nay.

Giai bong a n -lim-pich Bc Kinh nm 2008 a a Loi- ln u tin tham gia Th vn hi i n thanh cng. Tai phut th 6 a thm gi hip mt, i My sau khi chng thanh cng nhng t tn cng d di cua i Bra-xin, a t chc mt t phan cng, Loi- a phat t xa a pha li i phng, vi cu sut nay a lam tt ngm ngon la phuc thu "sam-ba" cua i Bra-xin, cung a i My ln th 3 gianh chc v ich bong a n -lim-pich.

Loi- noi vi phong vin sau trn u rng "Thi u cung tc la chin u, song ca i bong se khng dng lai, chung ti chng minh vi th gii rng khng cn phai co cac ngi sao vn co th gianh c chc v ich".

Loi- sinh ra tai bang Niu Gi-di a tham gia i bong nha trng nm ln cp ba, vi 78 ban thng a giup Loi- cung c vi th cu thu trung v co gia tri nht cua i bong nha trng. Nm 2001, do co s trng v bong a c "tri phu", Loi- c tuyn thng vao ai hoc bang Niu Gi-di va tham gia Lin oan bong a min ng nc My gm 14 trng ai hoc. Nm 2004, Loi- c binh chon la cu thu trung v xut sc nht cua Lin oan bong a min ng nc My vi 50 ban thng.

Thang 7-2005, Loi- ln u tin tham gia giai quc t trong i hinh My, va ban thng u tin cua Loi- la trong trn gp i ai Bc Trung Hoa hn mt nm sau. Nm 2007, Loi- khoac ao i tuyn My tham gia 4 trn thi u va mi trn u ghi ban, k ca ban thng vi cu sut cach xa 35 thc trong trn chung kt. Bn ban thng nay a a Loi- tr thanh cu thu xut sc nht trong nm, va c trao danh hiu cu thu co gia tri nht.

S ham m cua Loi- kha phong phu, mua he thich chi bong chuyn bai bin, mua ng thich trt tuyt, nhng luc ranh ri thich chi gm. Cach ngn cua Loi- la "Coi mi trn thi u la trn chung kt Cup th gii". Thn tng cua c la Met-xi va Ka-ka, con i bong hm m nht la Bac-x-l-na va Li-v-pun.

cp s thanh cng cua minh, Loi- cho rng rt n gian, o la danh nhiu thi gian cho tp luyn, tp trung tinh thn va chiu kho trong tp luyn va thi u. Bong a la cuc sng cua Loi-, chi cho rng sau khi giai ngh, ngh tt nht cua minh la lam hun luyn vin bong a.