Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  10 ngi ep co mt trn u trng Yokohama
   2009-05-06 14:47:47    cri
Trn u trng Giai Bong ban th gii Yokohama co nhng ngi ep, ho khng nhng ep ngi, ma con gioi v ky thut chi bong, co th noi ho la s hi tu cua sc ep va tai nng. Phai may ru ngoai u trng thng bi chinh phuc bi sc ep va ky thut chi bong cua ho, ho la mt phong canh ep e nht trn u trng Yokohama.

Trng Di Ninh: ve ep tuyt trn

Cung nh ky thut xut sc, cai ep cua Trng Di Ninh cn quan sat ti mi mi phat hin c, sau net mt lanh lung thc ra cha n mt ve ep tuyt trn, chi cn c n nu ci rang r, chng han nh sau khi gianh chc v ich tai hai ky Th vn hi, thi chc chn moi ngi se phai ngy ngt trc ve ep cua c.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10