Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  10 ngi sao n cn giam beo trong lang th thao th gii
   2009-04-29 15:33:51    cri
anh gia mt ngi co phai la ngi ep hay khng, iu c ban nht la ngi o khng phai la "ngi beo". Trong lang th thao th gii co rt nhiu ngi ep, va co rt nhiu vn ng vin tng la ngi ep, nhng nu ho mun gi danh ting ngi ep cua minh, hoc tip tuc th hin phong trn u trng, thi ho cn phai giam beo.

 

Shawn Johnson

Nha v ich ni dung cu thng bng th duc dung cu -lim-pich Bc Kinh Shawn Johnson vn la vn ng vin loai hinh sc manh, cho du trong thi ky thi u inh cao Shawn cung chi co th c coi la linh li, ch khng th coi la yu iu tht tha; hn na do di truyn, Shawn Johnson beo ln sau -lim-pich Bc Kinh, hu nh tr thanh mt s tht c moi phan hm m th duc dung cu chp nhn, nhng Shawn beo ln nh vy vn khin moi ngi ly lam bt ng.

Shawn Johnson hin nay khng nhng cn phai giam cn t goc cua mt vn ng vin th duc dung cu, ma t goc mt thiu n tui xun binh thng, Shawn cung cn phai buc minh giam beo my vong.

 

Vng Nht Mai

T khi Vng Nht Mai c tuyn vao i tuyn bong chuyn n Trung Quc, yu cu cua hun luyn vin trng Trn Trung Hoa i vi Vng Nht Mai la giam beo. Nht Mai chi vi tri tn cng, to con mi u sc manh, nhng, thn hinh vam v cua Nht Mai cung khin chi mt i s linh hoat vn co, cho nn, trc -lim-pich Bc Kinh, chuyn au u nht i vi Vng Nht Mai la giam beo.

Cung vi s khep lai cua mua giai cu lac b, thi ky nghi ngi chinh n sau -lim-pich cua i tuyn bong chuyn n Trung Quc cung dn dn kt thuc, vic Vng Nht Mai c tuyn vao i tuyn quc gia bong chuyn n Trung Quc la iu chc chn, nhng, co le hanh trinh giam beo giai oan mi lai se bt u.

1 2 3