Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Crit-t-va: Nha v ich ca nhn toan nng Th duc ngh thut -lim-pich Bc Kinh
   2009-04-24 14:43:28    Xin Hua
Tai cuc thi chung kt Giai ca nhn toan nng Th duc ngh thut -lim-pich Bc Kinh din ra ngay 23-8-2008, vn ng vin Nga Crit-t-va a phat huy mt cach xut sc, gianh c Huy chng vang vi thanh tich 75,500 im. y cung la Huy chng vang ca nhn toan nng ma vn ng vin Nga gianh c trong 3 ky Th vn hi lin tip.

Vn ng vin B-la-rut Ru n-c-va gianh c Huy chng bac vi thanh tich 71,925 im. Huy chng ng v tay vn ng vin U-crai-na X-n-va vi thanh tich 71,875 im.

Mn Th duc ngh thut tai -lim-pich Bc Kinh gm hai ni dung ca nhn toan nng va ng i. Trong giai ca nhn toan nng, cac vn ng vin phai thi 4 bai mua gm: dy, vong, chuy va dai lua. Do vn ng vin Trung Quc Ly Hng Dng trong vong thi loai chi xp th 13 nn khng lot vao vong chung kt, bi vy trong trn chung kt ti 23 din ra Nha thi u th thao ai hoc Cng nghip Bc Kinh tr thanh cuc thi danh ring cho cac vn ng vin Nga. Tuy nhin, khan gia vn nhit tinh c vu cho cac vn ng vin tham gia thi u.

Crit-t-va xp th nht trong vong u loai, va chi a khng phu long mong moi cua moi ngi vi t cach la nha v ich Giai v ich chu u nm 2008. Trong ni dung mua dy, Crit-t-va a tranh c sai lm trong cuc thi ngay hm trc, gianh c im cao nht 18,850 im, cao hn mt im so vi cuc thi trong vong u loai. Con N-va, mt vn ng vin khac cua Nga, xp th 2 trong vong u loai a phat huy khng ly tng, chi gianh c 18,200 im, thp hn ca s im trong vong u loai.

Trc s c vu cua khan gia, Crit-t-va lai gianh c im cao nht trong cac bai mua: vong, chuy va dai lua, cui cung gianh c Huy chng vang mt cach nhe nhom.

Con N-va co phn sa sut, xut hin sai lm trong mua chuy. Khin cho hai vn ng vin cua B-la-rut va U-crai-na ui kip va vt im. Ru n-c-va cua U-crai-na cui cung gianh c Huy chng bac vi u th 0,05 im. Con vn ng vin Nga N-va chi xp th 4.

Sau trn u, Crit-t-va cho bit "Khi thi u, hun luyn vin bao ti hay binh tinh va t nhin, ti cung a tn kha nng cua minh. Gianh c Huy chng vang, ti cam thy vui mng cho minh va cung cho hun luyn vin".

Hun luyn vin cua Crit-t-va vui mng noi "Crit-t-va nm 2008 tham gia Giai v ich toan Nga va Giai v ich chu u u gianh c chc v ich. Crit-t-va nm nay mi 19 tui, co tim nng phat trin rt ln, tin tng rng Crit-t-va co mt tng lai sang sua".