Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nhng cuc tinh ngn ngui trong lang th thao
   2009-04-22 14:46:17    cri
Trong cuc i chung ta, tinh yu khin v s ngi hng ti co luc lai ht sc yu t va ngn ngui. Sau y la nhng cp "uyn ng" oan mnh khin moi ngi ly lam nui tic trong lang th thao th gii

Fukuhara Ai va Kei Nishikori

Gn y, cuc tinh gia vn ng vin bong ban n Nht Ban Fukuhara Ai vi Kei Nishikori tng c moi ngi nong long theo doi, nng m khng c bao lu a bc n b vc tan v. Cac phng tin truyn thng Nht Ban a tin, cuc tinh gia Fukuhara Ai va Kei Nishikori a kt thuc. i vi ngun tin v s chia tay nay, Fukuhara chi lai mt cu "khng th cho bit", ben vi va rut lui.

K t khi cuc tinh bi cac phng tin truyn thng phanh phui thang 11 nm ngoai n nay, s nghip hai ngi u xut hin a suy giam ro rt, nhm ne tranh s theo doi cht che cua cac phng tin truyn thng, Fukuhara Ai anh phai sang Bc Kinh va Quang Chu tp luyn. Cac phng tin truyn thng Nht Ban cho bit, Fukuhara a i chu u tham gia thi u khng ai tin a, mt minh c n sn bay, net mt khng biu l tinh cam gi khin Fukuhara Ai nh mang mt ganh nng trong long.

Ivanovic va Verdasco: cuc tinh lang man chi keo dai 5 thang

Cp tinh nhn ngi ep trong lang th thao qun vt Ivanovic va Verdasco tng khin moi ngi ly lam hm m, bt u yu nhau trong thi gian din ra Giai qun vt My m rng thang 9 nm ngoai, luc o, Ivanovic xp th nht trn th gii gp anh chang ep trai va khoe manh Ty Ban Nha Verdasco, c thiu n Xec-bi-a ngay lp tc bi cun hut vao cuc tinh chay bong, khng th rut ra c. Sau o hai ngi hu nh cung tp luyn, cung thi u, cung chi va cung , khng ri nhau na bc, nhng rt ang tic, cha y vai thang a co ngun tin v Verdasco tip cn Ivanovic chi nhm tng thm ting tm cho minh, khng bao lu sau hai ngi chia tay hoa binh trc Giai qun vt -xtry-li-a m rng nm 2009.

Agassi va Brooke Shields: cuc hn nhn ngn ngui gy xn xao d lun

Agassi mi bt u tham gia thi u la mt ngi ep trai, thi thng, cng thm phong thai cng t bt, khin Agassi tr thanh ngi tinh mng m cua phai ep hm m. Trc khi bt u cuc tinh vi Graf, tinh s cua Agassi rt phong phu, nht la cuc hn nhn ngn vi n din vin Hollywood Brooke Shields cang gy xn xao d lun.

Cuc hn nhn gia vn ng vin qun vt ni ting Agassi va ngi sao lang in anh Brooke Shields tng khin nhiu i uyn ng hm m, nhng khng ng s kt hp gia hai ngi ngay t khi bt u a co ran nt, cuc hn nhn cha c hai nm thi a kt thuc. Sau khi ci Brooke Shields, Agassi lun cho rng, mi khi Agassi ra ngoai thi u hoc Brooke Shields i Hollywood tham gia lam phim hai, Brooke Shields lun co quan h cht che qua mc ban be vi hai ngi an ng khac. Agassi hin nhin khng chiu c nhng iu nay ma tin tng vao nhng tin n, n thi ky cui cua cuc hn nhn, ho hu nh thng xuyn cai va nhau.

Kate Hudson va Lance Armstrong: chia tay nhau sau ba thang ai n mn nng

Hudson nm 2008 va c "People" binh chon la ngi ng u trong nhng "Nhn vt ep nht toan cu nm 2008", Hudson con tre c c nhn giai qua cu vang va giai Osca qua b phim "Almost Famous". Thang 5 nm ngoai, co tin n v Hudson va vn ng vin Giai ua xe ap Phap Lance Armstrong yu nhau vi cung trai qua ky nghi cui tun.

Nhng chi yu nhau tha thit hn 3 thang, hai ngi lai chia tay nhau. Nhn si thao tin cho bit ring vi "US" rng, "hai ngi u ng y chia tay, nhng khng co hanh vi qua khich hoc cu chuyn ph trng. Khi chia tay khng co y thu ich, chi co au bun."

Dennis Rodman va Carmen Electra: cuc hn nhn chi keo dai 7 ngay

Hn nhn gia Rodman va ngi sao truyn hinh Electra hinh nh cha bt u thi a kt thuc. Thang 4 nm 1999, cuc hn nhn ngn chi keo dai 7 ngay gia Rodman va Electra gy xn xao d lun th gii. Rodman "chinh chin" 8 nm trn u trng Giai NBA rt co ca tinh, lam theo y mun cua minh, lun la tiu im trong va ngoai u trng, cuc hn nhn gia Rodman va Electra vn la mt tro h tht s, hai ngi t luc bt u a coi hn nhn la tro tre con, t u tri cui la mt show t bin kich, t ao din va t biu din.

Chi vai ngay sau khi ng ky kt hn tai Las Vegas, Rodman ben ly hn vi Carmen vi ly do la luc ng ky kt hn la trong tinh trang say ru. Rodman nat ru va gy s tai hin trng t chc l ci, lam cho c du phai gin d bo i.

Sau khi Carmen khng th chiu ng c anh phai ly hn vi Rodman, Rodman con c y noi vi gii bao chi rng, "Khi ci ti a canh bao Carmen, ci nhau se gy s kin in cung rt ln. Nhng Carmen khng nghe, c mt mc thanh lp gia inh vi ti. Hin nay a bit kt cuc ri y!"