Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  10 n vn ng vin trt bng c tn la N hoang sc ep
   2009-04-15 17:39:13    CRIonline

Cac mn th thao bng tuyt lun la ai ban doanh cua cac tuyn thu phai ep bi tinh c thu cua no. Sau y chung ta hay cung tim hiu trong mn th thao nay nhng n vn ng vin nao c tn la N hoang sc ep.

1/ Kim Yun-a

Nu hoi ngi sao th thao ni ting nht Han Quc la ai, thi khng con nghi ng gi o chinh la n vn ng vin trt bng ngh thut Kim Yun-a, c bit, ty l khan gia thu xem cac trn thi u cua Kim Yun-a cao hn rt nhiu so vi giai NBA Han Quc. Nm 2005, Kim Yun-a gianh c chc a qun cua Giai v ich thanh nin th gii va ni ting t o. Nm 2007, Kim Yun-a v ich trong vong chung kt Grand Prix, anh hng cua Kim Yun-a tai Han Quc cung ln n inh cao.

Mc du cuc khung hoang tai chinh toan cu lan rng, nhng ngc lai gia tri thng mai cua Kim Yun-a lai tng nh vu bao. Theo con s thng k khng y u, thu nhp quang cao cua n hoang quang cao nay nm ngoai at khoang 10 ty un, tng ng 51 triu nhn dn t, la n vn ng vin co thu nhp cao nht chu A.

2/ Mao Asada

La i thu cu cua Kim Yun-a, tuyn thu trt bng ngh thut Nht Ban Mao Asada cung la mt c gai ep. Mao Asada bt u tp luyn trt bng vao nm 1995, nm 2005 v ich nhom thanh nin trong vong chung kt Grand Prix, xp th hai tai Cup Trung Quc va gianh ngi v ich chng Pa-ri va Giai v ich thanh nin th gii, nm 2006, Mao Asada cha y 16 tui khng u t cach tham gia -lim-pich mua ng Tu-rin, nhng cung nm, Asada a gianh ngi v ich trong vong chung kt Grand Prix va ngi a qun Giai v ich thanh nin th gii. Nm 2007, Mao Asada ln u tin v ich nhom thanh nin Giai toan quc Nht Ban, ng thi gianh ngi a qun trong vong chung kt Grand Prix va Giai v ich th gii, nm 2008 gianh ngi v ich ni dung n n trong Giai v ich trt bng ngh thut th gii din tai Glodberg.

1 2 3 4 5