Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  5 vn ng vin chuyn i gii tinh trong lich s -lim-pich
   2009-03-25 14:17:30    cri

Stanis Walasiewicz

Stanis Walasiewicz, vn ng vin chay c ly ngn My ngi gc Ba Lan sinh nm 1911 tai Ba Lan, la vn ng vin n chay nhanh nht trn th gii. Walasiewicz ln ln My, tng thay mt Ba Lan tham gia ai hi th thao -lim-pich nm 1932 va nm 1936, va ln lt gianh c huy chng vang va huy chng bac ni dung chay 100 met. Trong cuc i vn ng vin nhiu nm, Walasiewicz a lp hn 100 ky luc trong nc va th gii, nm 1975 c ghi tn vao danh sach nhn vt ni ting gii in kinh My.

Walasiewicz ca cuc i c moi ngi bit n la mt ngi cua phai ep, tng co mt cuc hn nhn ngn ngui vi mt ngi an ng My. Nm 1980, mt Trung tm thng mai ln tai Cleveland, bang -hai- xay ra vu cp git bng sung, Walasiewicz chng may thit mang trong vu cp git nay. Kt qua xet nghim t thi cho thy, chi co b phn sinh duc cua nam gii, nhng do ng thi phat hin chi mang ca hai nhim sc th gii tinh, cho nn khng u chng minh chi la nam gii. Mang hai nhim sc th gii tinh la mt loai bnh di truyn, c goi la "hin tng kham".

1 2 3 4 5