Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Con ng lam nn ky tich-Maicn Phen gianh 8 huy chng a tp luyn nh th y?-I
   2009-03-13 17:17:43    Xin Hua
Hn mt trm nm trc, ng Cu-bec-tanh khi sang lp Phong trao -lim-pich hin ai hn cung khng nghi rng y la ky tich cua minh. Hn mt trm nm sau, u trng -lim-pich cua loai ngi a khng inh va ghi nh s nghip vi ai nay cua ng.

Vn ng vin bi li My Mai-cn Phen a lam nn ky tich cho minh va cung cho phong trao -lim-pich tai ai hi Th thao -lim-pich Bc Kinh. Ngay 17-8-2008, Trung tm bi li Quc gia "Khi nc" Thu Bc Kinh, Trung Quc a chng kin mt thi khc lich s: vn ng vin My Mai-cn Phen a gianh tm huy chng vang th 8 tai -lim-pich Bc Kinh sau trn bi tip sc hn hp 4x100 met nam. Anh con lam nn s huyn diu bt hu trong lich s -lim-pich vi 7 ky luc th gii trong mt ky Th vn hi va 14 huy chng vang trong hai ky Th vn hi.

Mac Xpit, vn ng vin c phach cua My gianh 7 huy chng vang tai Th vn hi nm 1972 cung phai tht ln rng "Mai-cn Phen khng nhng la vn ng vin vi ai nht trong lich s bi li, ma con la vn ng vin vi ai nht trong lich s th thao cua nhn loai. Ti a lam nhng gi ma minh co th trong thi ai cua ti luc o. 36 nm qua, y lun lun la mt ct mc. Gi y, ti v cung phn khi a co ngi chia se cam nhn nay. Co ngi bao rng ti la n t Mt trng, ti nghi rng Mai-cn Phen nht inh la n t Sao Hoa".

Mai-cn Phen tng co mt c m vi ai, mun lam cho mn bi li tr thanh mn th thao st deo cua th gii nh bong r, bong a, bong bu duc vy. Th nhng, khi anh ng bn b bi, chng kin ng i v ich trc thc hin c m gianh 8 huy chng vang cua minh, ngoai gi cao hai tay vy chao khan gia ra, trong u anh chi co mt suy nghi duy nht o la doi anh mt ln khan ai "tim ngi me kinh yu".

Con "kinh ng" trn ng ua xanh chi nn nong tim me sau mi ln v ich nay a luyn tp nh th nao? Thc ra, gat bo nhng thanh tich thu c sang mt bn, moi ngi phat hin Mai-cn Phen chi la mt con ngi binh thng, chinh s binh thng o la iu khng th hoc thiu cho s thanh cng cua anh.

"Cu con trai cua ba co vn phai khng? No khng bao gi chiu ngi yn, noi lin hi, hoi ht cai nay n cai khac...". o la li ph cua thy c giao trng mm non. Mai-cn Phen iu xiu bi me vi net mt bc tc dn v nha. Me Phen, ba -bi la mt ngi hm m mn bi li. Di s khuyn nghi cua bac si gia inh, ba va hai ngi chi cua Phen bt u tp bi. Phen luc o tung tng chay ui theo me va hai ba chi n b bi tp luyn va chi mong co thm chic banh, chic keo. Bi vy, cu cung vi hai nc chi bt u tp bi.