Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Bt mi 4 giai Ma-ra-tng cc han
   2009-03-11 16:06:55    Xin Hua
Mn Ma-ra-tng vi c ly 42,195 ki-l-met, i vi rt nhiu ngi ma noi la mt nhim vu khng th hoan thanh, nhng i vi nhng ngi thich tim toi s mi me va mao him ma noi, tuyt nhin khng bng long vi c ly nay, nim tin duy nht cua ho la "tim toi th gii cha bit, pha v gii han cua ban thn".

Giai Ma-ra-tng Nam cc, chay trong mi trng nhit thp m 30 C

M u nm 2002, giai Ma-ra-tng ln u tin t chc tai Nam Cc, 5 ngi dung cam n t 3 nc a tham gia giai ua c bit nay, trong o co mt n.

Gia lanh la thach thc ln nht cua Giai Ma-ra-tng c t chc luc ia Nam cc. Cac vn ng vin tham gia thi u chay trn cac lp bng phu tuyt day 5 xentimet hoc khng bng phng trong nhit m 39-25 . Nhm chng c vi gia ret, cac vn ng vin buc phai mc hai lp qun ao chng lanh, hn na con phai eo ba l ng thc phm, nc ung va dung. Trong thi gian din ra thi u, cac vn ng vin tham gia thi u c cach 4 ting ng h lai c nghi mt ln.

Trn thc t, giai Ma-ra-tng Nam cc khng phai la con e cua Nam Cc, trc y Bc Cc cung tng t chc giai Ma-ra-tng. Giai Ma-ra-tng Nam cc va Bc cc co mt im chung ln nht, o la tc "chay" cua cac tuyn thu khng bng tc i b hang ngay cua ngi dn. Bi vy, tuyt ai a s tuyn thu tham gia thi u u coi du lich tham quan la muc tiu quan trong hang u cua minh.

Ma-ra-tng thung lung, "giai chay cc oan nht trn th gii"

Gia min nui bang California va bang Nevada My co mt "thung lung cht" rt ln. Hai bn thung lung vach nui dng ng, ia hinh ht sc him tr. y la khu vc nong nht va kh nht Ty ban cu, hu nh quanh nm khng co ma va lp ky luc v nhit cao hn 40 C trong hn 6 tun lin.

Th nhng, trong iu kin khi hu khc nghit nh vy, Giai Ma-ra-tng siu cp t chc y hang nm vn thu hut s tham gia cua ng ao vn ng vin thich mao him. C ly thi u tng cng 217 ki-l-met, cac tuyn thu cn vt qua ba day nui, chay trn cac tuyn ng co s chnh lch v cao ln n 5,3 ki-l-met. hoan thanh toan b hanh trinh, tuyn thu nhanh nht cung cn phai mt hn 25 ting ng h, trong khi o ai a s tuyn thu 2-3 ngay sau mi n ich. Ban t chc vi giai thi u nay la "giai thi u yu cu cao nht va cc oan nht trn th gii".

Ma-ra-tng sa mac, ngi ng ky thi u phai np "cc phi vn chuyn thi th"

Sa mac Xa-ha-ra la mt trong nhng khu vc iu kin khi hu khc nghit nht trn th gii, th nhng dai sa mac hu nh khng th nhin thy bt c du hiu s sng nao nay, c n thang 4 hang nm lai thu hut vn ng vin cac nc hi tu tai y, tham gia Giai Ma-ra-tng sa mac Ma-rc c goi la "Ma-ra-tng ia nguc".

S gian kh va nguy him cua giai thi u nay vt qua sc tng tng cua moi ngi. Cac tuyn thu khng nhng cn hoan thanh c ly 245 ki-l-met trong 6 ngay, ma con phai khc phuc s chnh lch nhit ln n gn 60 C gia ban ngay va ban m. Khi lam thu tuc ng ky, cac tuyn thu ngoai phai np kt qua in tm va giy kham sc khoe gn y nht, mi ngi con phai np 2000 bang Anh, khoan tin nay bao gm ca "cc phi vn chuyn thi th".

Khac vi hanh trang nhe nhang cua cac tuyn thu Ma-ra-tng thng thng, cac vn ng vin tham gia hanh trinh nay cn mang theo thc phm, dc phm, nc, lu bat va phao hiu cu nan khi ln ng, hn na nam n u mang theo hanh trang nh nhau. Mc du ban t chc mi ngay phat 9 lit nc cho mi tuyn thu, nhng trong iu kin kh han cua sa mac, cac tuyn thu anh phai tim ngun nc khac, thm chi ca nc tiu cua minh.

Hin nay, giai Ma-ra-tng sa mac khng chi t chc Ma-rc, cac nc khac cung ln lt t chc giai thi u nay, nh Giai Ma-ra-tng sa mac Sinai Ai-cp, "Cup sa mac" Giooc-a-ni v.v.

Giai Ma-ra-tng cao nguyn, chay trn "noc nha th gii"

Xet v cp th thao thi u, cao nguyn cao hn mt bin rt nhiu, ap sut khng khi thp, thiu -xi, co th nng cao t cht th lc va sc chiu ng cua con ngi, la "ni tp luyn sc chiu ng quy bau" cua gii th duc th thao cac nc trn th gii.

Cao nguyn Thanh Tang co cao binh qun hn 4000 met so vi mt bin, c tn vinh la "noc nha th gii" va "Cc th ba". Bn nm trc, giai Ma-ra-tng ln u tin c t chc tai Cao nguyn Thanh Tang a thu hut hn 2000 tuyn thu ng ky tham gia.

Luc u, ban t chc con lo ngai v sc hp dn cua giai nay cung nh s anh hng cua mi trng thi u i vi cac tuyn thu, nhng thc t a chng minh s lo ngai o la khng cn thit. Trn u la bu tri trong xanh khng mt gn my, chay trn "noc nha th gii", ngi nhin Cung Pu-ta-la hoanh trang, cam nhn mn th thao c xa Ma-ra-tng nay trong mi trng thin nhin trong lanh nh vy, trong khi pha v gii ban cua ban thn, tm hn cua mi ngi cung nh cang trong sach hn.

Ngoai ra, Giai Ma-ra-tng Nui Jo-mo Glang-ma Thuy Si cung la giai Ma-ra-tng cao nguyn ni ting quc t, hang nm thu hut hang nghin tuyn thu ng ky tham gia.