Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Ha Vn Na: C gai nhi nhanh hoat bat
   2009-03-06 15:44:11    cri

 

Nha v ich -lim-pich mn nhay m lo xo u tin cua Trung Quc: Ha Vn Na 19 tui, c gai ngi tinh Phuc Kin sau khi gianh chc v ich a hai tay gi cao Quc ky mt ln na nhay ln m lo xo vy chao va cam n khan gia, la Quc ky o ti nh ngon la rc chay tung bay trn trng u.

Ti 18-8-2008 a din ra trn chung kt mn nhay m lo xo n -lim-pich Bc Kinh. Vn ng vin Trung Quc Ha Vn Na xp th nht trong vong loai la ngi ra sn thi u cui cung. Sau qua trinh khi ng, Na bt u thi u vi nhng ng tac co kho at ti 14,5 im, toan b cac ng tac u c hoan thanh mt cach hoan hao. 37,8 im, y la im cao nht cua trn chung kt. Ha Vn Na va hun luyn vin H Tinh Cng u vui mng khn xit.

Tra li phong vin sau khi l trao giai thng, Na cho bit "Cng thng, sau khi khi ng xong lin nghe thy hun luyn vin bao chun bi thi u, ti cht da t hoi minh sao lai nhanh vy nhi. Sau o nghi lai, co gi ma s, s cung phai thi u".

"Bi chn thng rt au, nhng phai cn rng chiu ng, khng no anh hng n thi u". "Ti la tn binh, khng co ap lc gi, chi cn vt qua chinh minh la u ri".

Lot vao mt xanh cua hun luyn vin ngay t khi con ang vn tre, Ha Vn Na hi u tp luyn th duc dung cu, sau chuyn sang mn th duc chng ngi. Nm 1998, Na lai chuyn sang tp nhay m lo xo. Thanh tich tt nht cua Na la xp th 4 Giai v ich th gii, va th 3 tai Th vn hi A-ten. "Trong trn chung kt chinh la t minh thi u vi minh, ti khng nghi iu gi khac".

1 2