Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Mi manh tng trong lang th thao Trung Quc
   2009-03-04 15:15:29    cri

 

 

                                                         Ma Lm                                       Dng Uy

Ma Lm

i tuyn bong ban Trung Quc a gianh c toan b bn tm huy chng vang cua mn nay tai -lim-pich Bc Kinh. V ni dung n nam, ba tuyn thu Trung Quc lot vao ban kt u cha tng gianh c huy chng vang n nam -lim-pich, cui cung, Ma Lm thng Vng Hao vi ty s 4:1, oat c huy chng vang n nam u tin cua minh, giup i tuyn Trung Quc gianh lai huy chng vang n nam sau 8 nm.

Dng Uy

Trc -lim-pich Bc Kinh, "Vua toan nng", chu lc cua i tuyn th duc dung cu Trung Quc Dng Uy tng tham gia hai ky -lim-pich, c goi la "vn ng vin lao thanh ba ky -lim-pich", anh tng v ich Giai v ich th gii va A vn hi, chi thiu mt huy chng vang -lim-pich ca nhn. Cui cung, anh gt hai huy chng vang -lim-pich ni dung ca nhn u tin bng thc lc cua minh.

Trng Lm

Ngoai Lu T Ca pha ky luc th gii va oat c huy chng vang ni dung bi bm 100 met n ra, im sang cua i tuyn bi li Trung Quc tai -lim-pich Bc Kinh 2008 con co Trng Lm gianh c huy chng bac trong ni dung bi t do 400 met nam co y nghia lich s. y la huy chng u tin cua i tuyn bi li Trung Quc tai -lim-pich ky nay, ng thi cung t pha "s khng" v huy chng -lim-pich cua i tuyn bi li nam Trung Quc.

Trong Man

Tai Th vn hi Lt An-gi-let nm 1984, Loan Cuc Kit a oat c huy chng vang u kim -lim-pich u tin cho i tuyn Trung Quc, sau 24 nm, Trong Man cui cung cung ghi tn trn bang vang. Anh chin thng tuyn thu Phap trong trn chung kt ni dung u kim chem nam, oat c huy chng vang -lim-pich u tin cho i tuyn u kim nam Trung Quc, y cung la huy chng vang u kim th hai cua Trung Quc trong lich s -lim-pich.

Ha Xung

i tuyn nhay cu Trung Quc tht xng ang vi danh diu "i mng m", oat c 7 trong tng s 8 tm huy chng vang nhay cu cua -lim-pich Bc Kinh. Tai ni dung cu bt ba met nam, khng nhng co vn ng vin ni ting Nga Sau-tin, ma con co vn ng vin ni ting Ca-na-a -xpa-ti, cho nn khng th nao xac inh tm huy chng vang se lot vao tay ai. Cui cung, Ha Xung ni ting v cac ng tac co kho cao a gianh c huy chng vang cho i tuyn Trung Quc vi thanh tich 572,9 im.


1 2