Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  11 sn vn ng "xu" nht trn th gii
   2009-02-25 14:59:38    cri
Mc du tinh nng s dung, tinh an toan, tinh thoai mai va co th gi c mt ngun thu nhp n inh la nhng tiu chun cua mt sn vn ng hin ai, nhng moi ngi thng hay bo qua chi tit ngoai hinh cua sn vn ng. Hang CNN gn y a binh chon ra 11 "sn vn ng xu" cac ni th gii kho c moi ngi chp nhn nht.

Sn vn ng Quc vng Fahd cua A-rp X-ut

Sn vn ng Quc vng Fahd nm Ri-at, Thu A-rp X-ut, ban u c dung t chc cac trn thi u bong a, sau o c dung trong cac cuc thi u in kinh. Sn vn ng nay c xy dng vao nm 1987, co th cha c 67 nghin ngi, la sn thi u chinh cua Giai v ich bong a thanh nin th gii nm 1989, cung la sn nha cua i tuyn quc gia A-rp X-ut. c im ln nht cua no la co noc nha sn vn ng ln nht th gii luc by gi, noc nha nay c keo bng 24 chic ct, che phu bu tri sn vn ng nh mt chic , co th che c 70 nghin ch rng khoang 47 nghin m2. Noc nha to ln nay co th em lai s mat me va d chiu cho khan gia trong thi tit nong bc A-rp X-ut. Nhng, iu nay lai khng th khin sn vn ng nay tr thanh mt toa kin truc hp dn.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11