Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Xa thu gianh HCB Chu Khi Nam co tinh thn "lp nghip t nho" rt binh tinh va vng vang - II
   2009-02-06 17:48:46    cri
Binh tinh, vng vang, t cht tm ly rt tt, o la anh gia cua cac nha chuyn mn i vi Chu Khi Nam. Th nhng, trn i nay khng co ai la co tinh cach binh tinh, vng vang bm sinh, khng nn nong, vi vang la kt qua cua ca mt qua trinh ren luyn lu dai.

Chu Khi Nam khng phai la mt cu be c nung chiu t nho, ngc lai, Chu Khi Nam ngay t nho a t minh chm soc minh, ngoai ra con phai chm soc cho hai c em sinh i bi cha me lam ngh bun ban nn it khi co mt nha. Hin nay, hai c em gai u a ln cp hai, cha me vn bun ban Quang Chu, con Chu Khi Nam thi bn rng tp luyn, co ngi ban hoi anh: B me cu u khng nha, cu cung vy, hai c em gai lai con nho, vy thi ai chm soc cac em? Chu Khi Nam noi "T minh chm soc thi, tre em cn phai co chut c lp mi c, t trc kia cung vy ma".

Tinh c lp cua Chu Khi Nam con c th hin vic dam t minh quyt inh ngay t hi con nho, sau khi tp luyn mn bn sung c na nm, cha me Nam mi phat hin cu con trai a chuyn sang tp bn sung. Chu Khi Nam a gianh chc v ich trong ln u tham gia Giai v ich chu A; gianh chc v ich trong ln u tham gia Cup bn sung th gii; gianh chc v ich trong ln u tham gia -lim-pich, va con pha ky luc th gii... Chu Khi Nam co mt u u mang n cho ni o s kinh ngac va vui mng, anh lun lun bin nhng gi ma moi ngi cho rng khng th thanh co th. Chang trai n t n Chu nay co "tinh cach n Chu" rt in hinh.

Ngi n Chu khng s tri, khng s t, bm sinh thich mao him. Ngi n Chu rt kin nhn theo ui muc tiu cua minh, bng moi cach thc hin, thng bin nhng gi ma moi ngi cho rng khng th thanh co th; khng s tht bai, sau tht bai u tr nn co kinh nghim va thu c thanh cng; ngi n Chu c vi la "Ngi Do Thai cua Trung Quc"...Chu Khi Nam cho bit "Ti la mt ngi n Chu ich thc, ti thich mao him, thich lam nhng gi ma minh cha tng lam...cuc i cua ti la leo ln ht ngon nui nay n ngon nui khac".

Ngay 11-8-2008, Chu Khi Nam a gianh c thanh cng. Anh cho bit "Mt thi gian kha dai trc ngay thi u, anh lun trong trang thai nn nong, tm ly rt phc tap. Thc ra, gianh c Huy chng Bac trong trang thai nay la kha lm ri. Ti a trai qua rt nhiu trc tr, cn phai dung cam ng i".

Chung ta co ly do tin tng rng nhng nim vui mng do "Chang trai huyn diu" nay mang lai se khng chm dt tai y, moi ngi mong i ln ti, mong i chc v ich trong giai thi u ln ti.